HjemNyheterAktueltByggestart for ny pumpestasjon
Nedre Furuberget pumpestasjon

Byggestart for ny pumpestasjon

Hias bygger nytt vannbehandlingsanlegg, Hias vannbehandlingsanlegg, på Nordsveodden i Ottestad. I den forbindelse skal det bygges ny pumpestasjon i Nedre Furuberget. Forberedende byggearbeider starter opp i uke 18. I uke 19 starter arbeidet med ledningstrasé.

Det vil bli noe støy i forbindelse med anleggsarbeidet. Hias beklager de ulempene som arbeidet medfører. 

Den nye pumpestasjonen bygges ved Hamar vannbehandlingsanlegg, og skal pumpe vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Furuberget høydebasseng. Pumpestasjonen får en grunnflate på ca. 90 kvadratmeter. Hamar vannbehandlingsanlegg vil bli lagt ned når nye Hias vannbehandlingsanlegg er satt i drift. 

Nedre Furuberget pumpestasjon skal, etter planen, være ferdig i løpet av første halvår 2020. 

 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med kommunikasjonssjef Lise Busterud Nordal dersom du har spørsmål om prosjektet. Telefon: 959 81 397.

Hias VBA Sandvika

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Produksjonsstart: Mars 2022.

Vanninntak: 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette er bygd:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias VBA Sandvika: Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom Hias VBA Sandvika og Snekkerstua pumpestasjon i Mjøsa.
  • Snekkerstua pumpestasjon: Ny pumpestasjon for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.
  • Arstadledningen: Hovedvannledning fra Hias VBA Sandvika til Arstad pumpestasjon.
  • Samlet investeringskostnad: Ca. 440 millioner kroner.