HjemNyheterAktueltByggestart for ny pumpestasjon
Nedre Furuberget pumpestasjon

Byggestart for ny pumpestasjon

Hias bygger nytt vannbehandlingsanlegg, Hias vannbehandlingsanlegg, på Nordsveodden i Ottestad. I den forbindelse skal det bygges ny pumpestasjon i Nedre Furuberget. Forberedende byggearbeider starter opp i uke 18. I uke 19 starter arbeidet med ledningstrasé.

Det vil bli noe støy i forbindelse med anleggsarbeidet. Hias beklager de ulempene som arbeidet medfører. 

Den nye pumpestasjonen bygges ved Hamar vannbehandlingsanlegg, og skal pumpe vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Furuberget høydebasseng. Pumpestasjonen får en grunnflate på ca. 90 kvadratmeter. Hamar vannbehandlingsanlegg vil bli lagt ned når nye Hias vannbehandlingsanlegg er satt i drift. 

Nedre Furuberget pumpestasjon skal, etter planen, være ferdig i løpet av første halvår 2020. 

 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med kommunikasjonssjef Lise Busterud Nordal dersom du har spørsmål om prosjektet. Telefon: 959 81 397.

Hias vannbehandlingsanlegg

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Planlagt produksjonsstart: Desember 2021.

Kalkulert investeringskostnad: Ca. 400 millioner kroner.

Det nye vanninntaket vil bli liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette skal bygges:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias vannbehandlingsanlegg (VBA): Nytt VBA med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom nye Hias VBA og Hamar vannbehandlingsanlegg (VBA) i Mjøsa.
  • Nedre Furuberget pumpestasjon: Ny pumpestasjon ved Hamar VBA for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.