HjemNyheterAktueltNy hovedvannledning i Jessnesvegen

Ny hovedvannledning i Jessnesvegen

Arbeidet med å etablere ny hovedvannledning i Jessnesvegen startet opp i slutten av mai. Det skal etableres ny hovedvannledning på strekningen fra grensa mot Ringsaker kommune (krysset Kårtorpvegen - Jessnesvegen) til innkjøringen til Hedmarkstoppen høydebasseng.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hias og Hamar kommune. Trym Edvardsen i Hias er byggeleder, mens Hamar kommune står for prosjektledelsen. Det er Dobloug Entreprenør som utfører prosjektet.

Hias'  hovedvannledning skal etableres i samme trase som Hamar kommune skal sanere sine VA-anlegg. Hias og Hamar kommune samarbeider om utbygging av VA-anleggene.

Det er utfordrende grunnforhold i grøftetraseen. I tillegg er det utfordringer i forbindelse med trafikkavviklingen forbi anlegget. Det er skiltet et par alternative ruter for gående. Biltrafikken blir i prosjektets første fase ledet forbi ved hjelp av lysregulering. Se skisse som viser omkjøring her.

Når prosjektet går inn i neste fase (i løpet av august) vil vegen forbi Montessoriskolen bli helt stengt. Da må biltrafikken ledes om Furnes kirke. Se skisse som viser omkjøring her.

Hias og Hamar kommune beklager de ulempene som prosjektgjennomføringen medfører.

Har du spørsmål i forbindelse med prosjektet? Ta kontakt med Lise Busterud Nordal, kommunikasjonssjef i Hias, tlf. 959 81 397, e-post: Lise@hias.no