HjemNyheterAktueltDeler av Jessnesvegen stenges
Ny hovedvannledning i Jessnesvegen

Deler av Jessnesvegen stenges

Hias og Hamar kommune legger nye vann- og avløpsledninger langs Jessnesvegen. Derfor vil Jessnesvegen være stengt for biltrafikk på strekningen Østre Alu/Limhusvegen – Gubbestuvegen fra uke 33. Veien vil bli åpnet igjen når anleggsarbeidene avsluttes i desember i år.

For beboere på strekningen vil atkomsten opprettholdes. Østre Alu og Limhusvegen vil ha adkomst fra Hamar i hele perioden (stengt mot Jessnes). Gubbestuvegen og Montessori-skolen får adkomst fra Jessnes. Jessnesvegen åpnes for trafikk fra Hamar til eiendommer fortløpende etter hvert som anlegget bygges nordover. Omkjøring via Frøbergvegen vil bli skiltet.

 Arbeidet med å etablere ny hovedvannledning i Jessnesvegen startet opp i slutten av mai. Det skal etableres ny hovedvannledning på strekningen fra grensa mot Ringsaker kommune (krysset Kårtorpvegen - Jessnesvegen) til innkjøringen til Hedmarkstoppen høydebasseng.

 Hias'  hovedvannledning skal etableres i samme trase som Hamar kommune skal sanere sine VA-anlegg.

Hias beklager ulempene som prosjektet medfører.