HjemNyheterAktueltArstadledningen ferdig
Ny hovedvannledning

Arstadledningen ferdig

Arbeidet med Arstadledningen er ferdig. Trykktesten er godkjent. Nå gjenstår kun istandsetting.

Den nye hovedvannledningen, Arstadledningen, skal frakte vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Arstad pumpestasjon. Dobloug Entreprenør har utført prosjektet.


Arbeidet med Arstadledningen startet med hogstarbeid langs ledningstraseen i januar i år. Deretter fortsatte det med grøfting og legging av rør fra Sandvikavegen. Før sommerferien krysset arbeidet jernbanen i Fjetreskogen.

Hias vannbehandlingsanlegg

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Planlagt produksjonsstart: Desember 2021.

Kalkulert investeringskostnad: Ca. 400 millioner kroner.

Det nye vanninntaket vil bli liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette skal bygges:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias vannbehandlingsanlegg (VBA): Nytt VBA med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom nye Hias VBA og Hamar vannbehandlingsanlegg (VBA) i Mjøsa.
  • Nedre Furuberget pumpestasjon: Ny pumpestasjon ved Hamar VBA for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.