HjemNyheterAktueltNy styreleder i Hias
Styrevalg i Hias

Brobakken ny styreleder i Hias

Kjell Magne Brobakken er valgt til ny styreleder i Hias IKS. Kirsti Mengshoel fortsetter som styrets nestleder.

Brobakken, som er bosatt i Furnes, er regiondirektør i OBOS Innlandet. Han er utdannet sivilingeniør bygg ved NTNU i Trondheim. Tidligere har han vært blant annet dalig leder ved Løiten Lys, kommunalsjef i Ringsaker kommune og rådmann i Løten kommune. 

-Å få lov til å være med på å videreutvikle Hias fremover, er spennende; både i forhold til utvikling, kompetanse, kvalitet på tjenester og kostnadseffektivitet. Som styre skal vi ivareta selskapet og selskapets målsettinger i god forståelse med både selskapets organisasjon og selskapets eiere, sier Brobakken. -Hias har gjennom en årrekke bygd opp kompetanse og tjenester innen vann- og avløpshåndtering. Selskapet er et viktig verktøy for kommunene og samfunnet i Hamarregionen når det gjelder tilrettelegging for vekst og utvikling. Med Mjøsa som nabo og avgjørende verdifull ressurs for regionen er Hias' virksomhet særs viktig, sier han. 

Styret i Hias IKS 2018 - 2020:

 • Kjell Magne Brobakken (leder)
 • Kirsti Mengshoel (nestleder)
 • Arne Egil Stensåsen
 • Marit Johnsrud
 • Jens Kristian Tangen
 • Steinar Hagelund (ansattvalgt)
 • Marianne Le Févre (ansattvalgt)

Tidligere styreleder Harry Konterud og Olav Vold gikk ut av styret. Jens Kristian Tangen, som tidligere har vært varamedlem, er nå fast medlem av styremedlem. Frøydis Sund fortsetter som varamedlem, mens Even Mengshoel er valgt til nytt varamedlem i styret i Hias IKS.

Foto: Marte Eide Kjuus

Eierandeler i Hias

 • Hamar:      52 prosent.
 • Løten:          7 prosent.
 • Ringsaker: 20 prosent.
 • Stange:      21 prosent.