HjemNyheterAktueltÅpning av nytt vannbehandlingsanlegg
Hias VBA Sandvika

Åpning av nytt vannbehandlingsanlegg

Hias IKS har bygd nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Sandvika og koblet det sammen med vannbehandlingsanlegget i Stange. Det gir oss et forsyningssystem som sikrer innbyggerne trygg og sikker vannforsyning med kapasitet for videre vekst i regionen. Det blir offisiell åpning av det nye anlegget torsdag 5. mai.

Det nye anlegget erstatter det snart 70 år gamle vannverket på Hamar. Det har utvidede renseprosesser, og er den siste biten i puslespillet som gir oss et oppdatert forsyningssystem for framtida. Med vanninntak på 250 meters dyp skal vi også være godt forberedt på konsekvense-ne av klimautviklingen.

 

Sikkerhet

Sikkerhet Hovedbegrunnelsen for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg var å øke sikkerheten med hensyn til hygienisk vannkvalitet slik at Hias har en vannforsyning som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav. Forskriften krever tilstrekkelige barrierer, som hindrer at vannet inneholder sykdoms-fremkallende bakterier, virus og parasitter. Klimaendringene har allerede ført til økt temperatur og tilførsel av «grums» som påvirker råvannet negativt og krever utvidet rensing.

 

Beredskap

Beredskap Rundt 56 000 personer samt næringsliv og offentlige bygg har vannforsyning fra Hias. Hamar, Stange, Furnes og deler av Løten får normalt forsyning fra Hias VBA Sandvika. Innbyggerne i Stange og deler av Løten har normalt forsyning fra Hias VBA Vestbygda.
Begge anleggene har tilstrekkelig kapasitet til å forsyne hele regionen hver for seg, og er koblet til samme hovedledningsnett. Dette er i løpet av de siste 10 årene utvidet og koblet sammen med de kommunale ledningsnettene for å sikre alternativ forsyning til hele området om et av vannbehandlingsanleggene svikter.

 

Godt fornøyd

Hos Hias er vi godt fornøyd med det nye anlegget, som er en av de største investeringene Hias har gjort siden starten i 1974. En sterk byggherreorganisasjon, sammen med systematisk involvering av vår egen driftsorganisasjon gjennom hele prosessen, har gitt grunnlag for et samar-beid med leverandørene om et anlegg vi tror vil tjene regionen godt i mange år.

Hias VBA Sandvika

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Produksjonsstart: Mars 2022.

Vanninntak: 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette er bygd:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias VBA Sandvika: Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom Hias VBA Sandvika og Snekkerstua pumpestasjon i Mjøsa.
  • Snekkerstua pumpestasjon: Ny pumpestasjon for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.
  • Arstadledningen: Hovedvannledning fra Hias VBA Sandvika til Arstad pumpestasjon.
  • Samlet investeringskostnad: Ca. 440 millioner kroner.