HjemNyheterAktueltPilotstudie med Hias-prosessen i Moss
Milepæl for Hias How2O

Pilotstudie med Hias-prosessen i Moss

Hias How2O skal utføre en pilotstudie med Hias-prosessen for MOVAR IKS. Studiet vil dokumentere potensialet for biologisk fosforfjerning ved Fuglevik renseanlegg utenfor Moss. Dette renseanlegget er på størrelse med Hias avløpsrenseanlegg, som renser avløp fra ca. 60 000 personer i tillegg til industri. Pilotstudiet starter opp i mai 2018, og varer i 12 måneder.

Hias How2O er et heleid datterselskap av Hias IKS. Selskapet eier rettighetene til Hias-prosessen, som er oppfunnet ved renseanlegget. -Våre fagfolk har presentert teknologien i en rekke sammenhenger i inn- og utland, og vi opplever stor internasjonal interesse for Hias-prosessen, sier Anders T. Øfsti, daglig leder i Hias How2O. -Pilotstudien med MOVAR er en viktig milepæl for oss, siden dette vil gi oss den første eksterne dokumentasjonen på effektiviteten til Hias-prosessen, sier han. Innovasjon Norge har støttet både teknologiutviklingen hos Hias og studier hos MOVAR.


Hias-prosessen
Hias-prosessen er en patentert kontinuerlig renseprosess, som er basert på bakterier som danner biofilm på plastbrikker. I prosessen danner bakteriene biofilm, og tar opp store mengder fosfor. Biofilmen skilles fra vannfasen, og fra bioslammet kan man utvinne og resirkulere det verdifulle næringsstoffet fosfor. Med Hias-prosessen blir bruken av fellingskjemikalier eliminert eller sterkt redusert, noe som bidrar til sterk reduksjon i driftskostnader. I tillegg reduseres miljøbelastningen betraktelig. Hias-prosessen har vært drevet i en av seks linjer i full skala hos Hias siden mai 2016, og resultatene er svært gode. Hias planlegger nå å bygge om hele sitt anlegg til biologisk prosess, og vil dermed fjerne behovet for mer enn 1000 tonn kjemikalier pr. år. Det gir grunnlag for gjenvinning av ca. halvparten av fosforet, og produksjon av jordprodukter med vesentlig bedre egenskaper enn i dag.

-Hias How2O er bare i startgropa. I 2011 vegret Hias seg for å investere i tradisjonell, kostbar og miljøfiendtlig renseteknologi. Dette er bakgrunnen for at våre folk har utviklet Hias-prosessen, og vi ønsker å dele denne teknologien med andre renseanlegg. I nær fremtid forventer vi myndighetskrav om gjenvinning av næringsstoff fra avløpsvann i flere land, slik det allerede er innført i Tyskland. Pr dags dato kjenner vi ikke til noen annen renseprosess i verden som gjør dette så kostnadseffektivt og miljøvennlig som Hias-prosessen, sier Morten Finborud, administrerende direktør i Hias IKS.

MOVAR er et interkommunalt selskap i Mosseregionen som leverer vann-, avløps-, renovasjons- og branntjenester til kommunene og innbyggerne i de fem kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler.