HjemNyheterAktueltRinggata fortsatt stengt

Ringgata fortsatt stengt

Ringgata blir fortsatt stengt for ordinær biltrafikk. Fra skolestart 17. august åpnes Ringgata for skolebusser, med enveiskjøring fra Aluvegen. For ansatte og elever ved Katta og ansatte ved Ajer ungdomsskole blir det mulig å kjøre til skolens parkeringsplass via Furubergvegen.

Arbeidet med utskifting av 60-70 år gamle vann- og avløpsledninger i Ringgata, Vognvegen, Furubergvegen og Bondesvea pågår fortsatt, og vil vare til høsten 2021.

Anleggsarbeidene har så langt tatt noe lenger tid enn forutsatt. -Det er mer fjell i grøftene enn antatt. I tillegg fører også andre forhold til at fremdrifts- og gjennomføringsplanene må justeres. Prosjektet vil prioritere å grave ferdig vann og avløp i gjennomfartsvegene for å optimalisere fremdriften og ha færrest mulig faseomlegginger på trafikken, sier prosjektleder Terje Wikstrøm.  

 

Hamar kommune og Hias beklager de ulempene som anleggsarbeidene medfører, for både beboere, biltrafikk, myke trafikanter, skoler og andre berørte.

 

Kartet viser status og plan for videre stenging og åpning av veier i forbindelse med prosjektet. Vi tar forbehold om endelig godkjenning fra fylkeskommunen som veimyndighet. Planen er laget med utgangspunkt i følgende prioriteringer:

  • Ivareta sikkerheten for både skoleelever, myke trafikanter for øvrig og biltrafikken.
  • Sikre fremkommelighet for skolebusser.
  • Sikre tilstrekkelig fremdrift og effektivitet i anleggsarbeidet.

Ringgata åpnes for ordinær trafikk når forholdene forbi skoleområde er tilstrekkelig sikre for både biltrafikk og myke trafikanter og rundkjøringen ved Kornsilovegen/Vognvegen er gjort i stand. Dette vil skje senest i begynnelsen av november.

Vognvegen mellom Kornsilovegen og Furubergvegen vil være stengt for gjennomkjøring til våren 2021.

Når anleggsarbeidene i Ringgata er ferdige og veien åpnes, vil arbeidene fortsette i Furubergvegen. Furubergvegen mellom Ringgata og Måsåbekkvegen vil da bli stengt frem til våren 2021.