HjemNyheterAktueltRinggata gjenåpnes – Furubergvegen stenges

Ringgata gjenåpnes – Furubergvegen stenges

I løpet av mandag 9. november gjenåpnes Ringgata for alminnelig trafikk på strekningen Aluvegen – Vognvegen. Det vil bli nedsatt hastighet på strekningen Aluvegen – Furubergvegen. Deretter vil Furubergvegen mellom Ringgata og Måsåbekkvegen bli stengt. Vognvegen vil være stengt fra Ringgata til rett sør for innkjøring til skoleområdet. Stengningene vil vare frem til våren 2021. Omkjøringsveier blir skiltet, og vi henstiller til trafikantene å følge skiltene. Vi ber også om at hovedveiene benyttes, og at gjennomkjøring i boliggater unngås.

Arbeidet med utskifting av 60-70 år gamle avløpsledninger i Ringgata, Vognvegen, Furubergvegen og Bondesvea går som planlagt. Anleggsarbeidene vil pågå til høsten 2021. Det vil i tiden fremover bli gravearbeider i Vognvegen og Furubergvegen mellom Ringgata og Måsåbekkvegen.

 

Beklager

Hamar kommune og Hias beklager de ulempene som anleggsarbeidene medfører, både for beboere, biltrafikk, myke trafikanter, skoler og andre berørte.

-Prosjektet prioriterer å grave ferdig vann og avløp i gjennomfartsveiene for å optimalisere fremdriften og ha færrest mulig faseomlegginger på trafikken, sier prosjektleder Terje Wikstrøm.  

Kartet viser status og plan for videre stenging og åpning av veier i forbindelse med prosjektet. Planen er laget med utgangspunkt i følgende prioriteringer:

  • Ivareta sikkerheten for både skoleelever, myke trafikanter for øvrig og biltrafikken.
  • Sikre fremkommelighet for skolebusser.
  • Sikre tilstrekkelig fremdrift og effektivitet i anleggsarbeidet.

Når det gjelder adkomst til eiendommene langs stengte veger, blir det informert om dette fortløpende til de berørte beboere.