HjemNyheterAktueltRinggata stenges 8. juni

Ringgata stenges 8. juni

Fra mandag 8. juni stenges Ringgata mellom Aluvegen og Furubergvegen i Hamar. Årsaken er at Hamar kommune og Hias legger nye vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger i området Furubergvegen, Ringgata og Bondesvea.

Veien vil være stengt frem til 16. august. Omkjøring blir skiltet. Myke trafikanter bes følge henvisning om hvor de kan ferdes.

 

Prosjektet startet opp 16. mars, og utføres av Dobloug Entreprenør. Totalt i prosjektet skal ca. 2000 meter med vann- og avløpsledninger skiftes ut.

 

Hias skal oppdimensjonere overføringsledningen til Furuberget høydebasseng. Dagens vannledning er fra 1954. Vannledningen i Ringgata er hovedforbindelse mellom høydebassenget i Furuberget og Børstad vannpumpestasjon. Med nytt vannforsyningssystem skal det pumpes vann fra Børstad vannpumpestasjon mot Furuberget høydebasseng.

 

Prosjektet omfatter også utskifting/oppdimensjonering av vann-, overvanns- og spillvannsledninger i Vognvegen mellom Ringgata og Furubergvegen (fra Voll/Lund til avløpspumpestasjon PH3 i Rosenlundvika) og deler av Bondesvea. Dette er Hamar kommunes del av prosjektet.