HjemNyheterAktueltSnorklipping i krysset Ringgata/Furnesvegen
Ringgataprosjektet avsluttet

Snorklipping i krysset Ringgata/Furnesvegen

-Samarbeidet i prosjektet Ringgata - Furnesvegen har vært veldig bra. Våre samarbeidspartnere har vært profesjonelle og løsningsorienterte. I tillegg har de hatt høyt fokus på fremdrift i alle ledd, sa Aud Riseng, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Region øst, da den nye rundkjøringen ble offisielt åpnet i dag. I dag sørget hun, Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel og miljø i Hedmark fylkeskommune og Knut Fangberget, varaordfører i Hamar, for snorklipping i Ringgata

Ringgataprosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Hamar kommune, Statens vegvesen og Hias. Statens vegvesen har bygd rundkjøring i krysset fylkesvei 77 Ringgata - fylkesvei 222 Furnesvegen i Hamar. Hias og Hamar kommune har lagt nye vann- og avløpsledninger i Ringgata.

I prosjektets første fase var Hias byggherre. I denne fasen ble det bygd rundkjøring og nytt vann- og avløpsanlegg fra Tigern til krysset Furnesvegen/Ringgata.

Jarle Ruud, plansjef i Hias, takket for godt samarbeid i prosjektet. -Ny hovedvannledning i Ringgata er Hias' bidrag til videre vekst og utvikling i regionen, sa han.

Ringgataprosjektet

Samarbeidsprosjekt mellom Hias, Hamar kommune og Statens vegvesen.

Oppstart: Januar 2017.

Ferdigstilt: September 2018.

 

Dette er bygd:

  • Nytt vann- og avløpsanlegg fra den gamle yrkesskolen (Ankerskogen videregående skole) til Maths Pedersens gate.
  • Ny rundkjøring i krysset Ringgata/Furnesvegen.
  • Nytt vann- og avløpsanlegg fra Tigern (Solvangvegen) til krysset Furnesvegen/Ringgata.
  • Nytt vann- og avløpsanlegg fra Furnesvegen til den gamle yrkesskolen (tidligere Ankerskogen videregående skole).