HjemNyheterAktueltSamling med internasjonal deltakelse på Hedmarken
WIDER UPTAKE

Samling med internasjonal deltakelse på Hedmarken

Rundt 50 deltakere i EU-prosjektet WIDER UPTAKE har hatt samling på Hamar. To år etter at prosjektet startet fikk endelig deltakerne, som kommer fra Nederland, Tsjekkia, Ghana, Italia og Norge, møtes fysisk. I tillegg til faglig innhold stod båttur på Mjøsa med Skiblader og middag på Atlungstad på agendaen.

WIDER UPTAKE er et samarbeid mellom vann- og avløpsselskap og privat næringsliv i fem land. Målet med prosjektet er å finne ut hvordan man kan utnytte vannressursene best mulig, begrense utslipp og utvikle bære kraftige forretningsmodeller for vannsektoren. Løsninger og forretningsmodeller for gjenbruk av vann og andre ressurser i avløpsvann testes ut i ulike demoprosjekter, og erfaringene samles i en veileder for vannsmarte løsninger i vannsektoren.

 

Sirkula IKS, Hias How2O og Hias IKS er deltakere i prosjektet, som strekker seg over fire år. Prosjektet er finansiert av EU med mer enn 100 millioner kroner, og ledes av SINTEF. Støtte til aktiviteter i vår region er ca. 5 millioner kroner. I tillegg får vi gode verktøy og modeller for å dokumentere bærekraft og sirkularitet for våre løsninger når universiteter i 5 land bruker data fra våre anlegg og prosesser som grunnlag for sitt arbeid.

 I løpet av det to dager lange oppholdet i Hamar var deltakerne på omvisning hos Sirkula og Hias. Hos Sirkula var temaet torvfri jordproduksjon basert på biomasse fra Hias og hageavfall. Hos Hias var temaet Hias-prosessen, og deltakerne fikk omvisning i avløpsrenseanlegget. Hias-prosessen er den biologiske renseprosessen som Hias har patentert og installert.