HjemNyheterAktueltSenkingen av inntaksledning til Hias’ nye vannbehandlingsanlegg i Sandvika mislyktes

Senkingen av inntaksledning til Hias’ nye vannbehandlingsanlegg i Sandvika mislyktes

Senkingen av hovedinntaksledningen til Hias VBA Sandvika ble mislykket. Ambisjonen om gjenbruk av tidligere ledning fra Hamar vannbehandlingsanlegg blir bare delvis oppfylt. Ingen personer er skadet. Vannforsyningen er ikke påvirket av hendelsen.

Hias jobber nå sammen med entreprenøren og rådgiver for å finne ut hva som har skjedd og hvorfor. -Vi har kommet så langt i undersøkelsene at vi kan slå fast at ledningen ikke kan brukes som permanent hovedinntaksledning til 250 meters dyp, sier Morten Finborud, administrerende direktør i Hias IKS. Etter planen skulle ledningen, som har vært inntaksledning ved Hamar vannbehandlingsanlegg, gjenbrukes som hovedinntaksledning ved det nye vannbehandlingsanlegget på Nordsveodden i Ottestad. -Dette er trist, da miljøaspektet i prosjektet var viktig for oss. Det betyr imidlertid ikke at vi endrer våre klima- og miljøambisjoner, sier han. Gjenbruk av inntaksledningen ville ha gitt en besparelse på 800 tonn CO2. Nå oppnår vi bare deler av dette ved at reservetinntaket, som nå er i bruk, er basert på gjenbruk.

 Hias må nå etablere en ny hovedinntaksledning til Hias VBA Sandvika. Dette prosjektet kan ikke gjennomføres før etter vintersesongen.

 Hendelsen har ingen konsekvenser for vannleveransen til abonnentene eller Hias' beredskap. I dag produseres det vann med reserveinntaksledningen til det nye vannbehandlingsanlegget. Det nye anlegget har utvidede renseprosesser som sikrer tilstrekkelige hygieniske barrierer ved dagens drift.

 Det er for tidlig å si noe om årsaker eller økonomiske konsekvenser av denne hendelsen. Hias kommer tilbake med mer informasjon når undersøkelsene har kommet  lenger.

Les mer om Hias VBA Sandvika her.