HjemNyheterAktueltSigne trives med variasjon i arbeidshverdagen
Fornøyd trainee

Signe trives med variasjon i arbeidshverdagen

-Det jeg liker best ved å jobbe i vann- og avløpsbransjen, er at arbeidsdagene er varierte. Jeg har arbeidsoppgaver både inne og ute, sier Signe Tangen.

Hun er trainee i Hias. Signe er med i Trainee VANN (Norsk Vanns traineeordning), og skal være i Hias frem til jul.

Hun hadde den første modulen sin i ved Teknisk drift i Ringsaker kommune. Oppstarten i Hias ble en måned forsinket på grunn av koronapandemien. -Heldigvis hadde jeg jobbet i Ringsaker kommune en god stund, slik at jeg var kjent med rutiner og arbeidsoppgaver, da landet ble stengt ned. Jeg satt på hjemmekontor hos foreldrene mine i Tønsberg i en måneds tid, og er veldig glad for at jeg slapp å ha hjemmekontor på hybelen min, sier Signe.

 

Arbeid på laboratoriet

Etter oppstarten i Hias 1. juni har hun jobbet en god del på laboratoriet. I sommer har Signe hatt ansvar for prøvetaking av Hias-prosessen. Hias har en renselinje med Hias-prosessen i full skala drift i tillegg til to pilotanlegg. Med masteroppgave i biologisk rensing ved Tønsberg renseanlegg, hadde hun erfaring i laboratoriearbeid før hun begynte i Hias. -Jeg liker å jobbe på laboratoriet. Det er en fin måte å bli kjent med avløpstypen som kommer inn til anlegget, driften av prosessen og de ulike parameterne man bruker for å optimalisere driften på. Og så er det – selv i disse tider – litt sosialt, sier Signe. På Hias’ laboratorium er det stor aktivitet på formiddagen.

I sommer har hun også jobbet med å lage en veileder for kum-inspeksjon, som er tilpasset Hias. -Jeg tar utgangspunkt i Norsk Vanns rapport "kummer - klassifisering og tilstandsvurdering, og lager en forklaring av hva man skal se etter ved en inspeksjon, sier Signe. Hun skal også være med i prosjektet «Sanering av vannledning på strekningen E6 – Arneberg i Stange.» Dette ledningsstrekket er en del av overføringsledningen fra Stange vannbehandlingsanlegg til Løten. Ledningen forsyner også Ilseng-området med vann. Nåværende ledning er 1540 meter lang, og dimensjonen er 200 og 225 mm. I Hias’ hovedplan er det forutsatt en fremtidig dimensjon på 300 mm. Signe har også vært med ute og flyttet ventiler i kummer.

 

Grei overgang

-Overgangen fra Ringsaker kommune til Hias har gått bra. Jeg ble litt overrasket, men glad, da jeg kom til Hias og fikk så mye å gjøre fra første dag. Jeg kom til en kalender som var fylt opp; det var lagt en plan for hva jeg skulle jobbe med. Det var fint, sier Signe. I sommer har det vært stille på Hias, og hun er glad for at kollegene nå kommer hjem fra sommerferie.

Signe har studert ved Sino-Danish Center, vært på utveksling i Bejing, og har en master i vann og miljø fra Københavns universitet.

Det var på Norsk Vanns årskonferanse i Tromsø at hun fikk informasjon om TraineeVann. -Jeg syntes det virket som en fin måte å få prøve ut ulike jobber på. Derfor søkte jeg, sier Signe. Med en far som er oppvokst på Hedmarken, var også området kjent for henne.

-Å være trainee er en god start på yrkeslivet. Jeg angrer ikke på valget mitt, sier Signe.

Visjon og verdier

Hias' visjon:

  • Et skritt foran.

 

Hias' verdier:

  • Miljøbevisst.
  • Pålitelig.
  • Handlekraftig.