HjemNyheterAktueltSikrere vannforsyning i Hamar

Sikrere vannforsyning i Hamar

Det har i lengre tid vært jobbet med å gjøre vannforsyningen i Hamar mindre sårbar. Nå er man veldig nær målet.

Planen har vært å kunne forsyne byen med vann fra to vannbehandlingsanlegg – både fra Stange og fra anlegget i Hamar, på grensen mot Ringsaker. Når vannforsyningen kan komme fra to anlegg, blir det hele mindre sårbart totalt sett. Man kan også styre vannet fra kun ett vannbehandlingsanlegg ved for eksempel arbeid på ledningsnettet eller lekkasjer.

Siste fase med start 1. september
Som en del av dette arbeidet med å sikre vannforsyningen, jobbes det nå de første dagene i september med å etablere en permanent ny nedre trykksone i Hamar. Dette for å unngå at det blir for høyt vanntrykk for de lavereliggende abonnentene ned mot Mjøsa. 

Lavere vanntrykk gir mindre vannlekkasjer, samt mindre ulemper og lengre levetid for husstanders interne vannledninger og utstyr koblet til dette.

Kan være farge på vannet
Mens arbeidet pågår, kan det forekomme noe farge på drikkevannet, men det er trygt å drikke.

Arbeidet blir ferdig cirka i løpet av ei uke, og Hamar vil da ha en enda sikrere vannforsyning enn vi har hatt til nå.