HjemNyheterAktueltSjøledning i Mjøsa fra Hias til Nedre Furuberget
Hias vannbehandlingsanlegg

Sjøledning i Mjøsa fra Hias til Nedre Furuberget

Arbeidet med å legge sjøledning i Mjøsa på strekningen Nordsveodden – Nedre Furuberget starter opp i uke 22. Ledningen skal frakte vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Nedre Furuberget pumpestasjon. Ledningen skal, etter planen, senkes i løpet av juli. Hias ber båtførere som ferdes på Mjøsa om å være oppmerksomme og ta hensyn til ledningen.

I juli vil også Hias’ prøveinntaksledning bli hevet. Denne ledningen er 2500 meter lang.

Arbeidet med å bygge Hias vannbehandlingsanlegg startet opp i slutten av januar. Planlagt produksjonsstart ved anlegget er siste halvdel av 2021. I uke 18 startet arbeidet med å bygge ny pumpestasjon i Nedre Furuberget. Pumpestasjonen skal pumpe vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Furuberget pumpestasjon.

Hias vannbehandlingsanlegg

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Planlagt produksjonsstart: Desember 2021.

Kalkulert investeringskostnad: Ca. 400 millioner kroner.

Det nye vanninntaket vil bli liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette skal bygges:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias vannbehandlingsanlegg (VBA): Nytt VBA med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom nye Hias VBA og Hamar vannbehandlingsanlegg (VBA) i Mjøsa.
  • Nedre Furuberget pumpestasjon: Ny pumpestasjon ved Hamar VBA for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.