HjemNyheterAktueltSlik blir det nye vannbehandlingsanlegget
Hias vannbehandlingsanlegg

Slik blir det nye vannbehandlingsanlegget

Omtrent slik vil Hias vannbehandlingsanlegg se ut. Hias skal bygge nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. Dette anlegget skal sikre innbyggerne på Hedmarken trygg og sikker vannforsyning, og sikre kapasitet for vekst i regionen. Det nye anlegget får en mer omfattende rensing enn det gamle anlegget på Hamar, som nå blir erstattet.

Bygget blir på ca. 100 x 20 meter. Det vil bli etablert gang- og sykkelvei fra Sandvikavegen og forbi vannbehandlingsanlegget. Planlagt byggestart er februar 2019. Anlegget skal – etter planen – levere vann til abonnentene fra desember 2021.

Styret i Hias vedtok i september 2017 forprosjekt for nytt Hias vannbehandlingsanlegg som grunnlag for realisering av anlegget. Kalkulert investeringskostnad for nytt Hias vannbehandlingsanlegg er 310 millioner kroner. I tillegg kommer ny ledning for tilknytning til Arstad pumpestasjon med og sanering av Hamar vannbehandlingsanlegg med 39 millioner kroner. Arstadledningen er nødvendig for at det nye vannbehandllingsanlegget skal knyttes til eksisterende nett i Stange, og gjennomføres som et eget prosjekt.

I byggeperioden vil det bli etablert alternativ tilkomstvei til kunstgressbanen ved Hias. Det vil også bli etablert midlertidig parkeringsplasser i tilknytning til banen.

Hias VBA


Hias VBA

Hias VBA Sandvika

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Produksjonsstart: Mars 2022.

Vanninntak: 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette er bygd:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias VBA Sandvika: Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom Hias VBA Sandvika og Snekkerstua pumpestasjon i Mjøsa.
  • Snekkerstua pumpestasjon: Ny pumpestasjon for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.
  • Arstadledningen: Hovedvannledning fra Hias VBA Sandvika til Arstad pumpestasjon.
  • Samlet investeringskostnad: Ca. 440 millioner kroner.