HjemNyheterAktueltSpennende prosjekt avsluttet

Spennende prosjekt avsluttet

Kristoffer Grøvs traineeperiode i Hias er ved veis ende, og han har levert sin rapport om markedsmuligheter for ressurser i avløpet. Totalt er seks markeder kartlagt og hans konklusjon er at det er fire markedsmuligheter som peker seg ut som mest aktuelle for avsetning av struvitt.

-Det har vært veldig spennende å jobbe med dette prosjektet. Jeg har fått mye frihet og ansvar hele veien, og har trivdes godt med det. Det har vært artig å kombinere trainee-perioden med både kontorarbeid, felt- og labarbeid og arbeid i driften. På denne måten føler jeg at jeg har fått bedre innsikt i VA-bransjen, sier Kristoffer.

 

De fire markedsområdene for struvitt er:

  • Ferdigplenmarkedet.
  • Grøntarealer med stor slitasje.
  • Økologisk jordbruk
  • Salg til aktører med allerede eksisterende salgskanaler.

Anbefalingene er gjort på grunnlag av struvitts egenskaper, kornstørrelse, størrelse på driftsareal, pris og økonomisk-geografiske faktorer. Underveis har Kristoffer undersøkt seks ulike retninger for avsetning av struvitt. Rapportens navn er «2. gangs utnyttelse av naturlige ressurser i avløpet. En kartlegging av mulige avsetningsmuligheter for struvitt». Prosjektet er løst ved de kvalitative metodene uformelle samtaler med personer innenfor jordbruk og de ulike markedene, samt dokumentundersøkelser. Rapporten ble presentert for ledergruppa i Hias over teams på mandagen som var.

 

Hva er struvitt?

Struvitt er et krystallisert mineral som består av magnesium, fosfat og ammonium. Det er tungt løselig, og vil ikke vaskes ut av jorda ved et regnskyll, men være tilgjengelig for plantene når de får behov for fosfor. Det finnes ulike måter å fremstille struvitt på. Hos Hias skal det fremstilles gjennom struvittutfelling av fosfor og ammonium fra slammet etter Hias-prosessen

For å få testet produktet innenfor ulike markeder, setter Hias i gang feltforsøk med struvitt i løpet av april og mai. Forsøkene blir utført hos en ferdigplenprodusent, en golfbane, en fotballbane og Strandgateparken i Hamar sentrum. Feltforsøkene er planlagt avsluttet i oktober 2020 og i midten av 2022.

 

Trainee Innlandet

Kristoffer begynte som trainee i Hias i september i fjor. Han er med i Trainee Innlandets traineeordning, og skal fra 1. mai i gang med sin andre modul hos Sirkula. Etter Sirkula skal han videre til Gjermundshaug Gruppen.  

-Det er synd at perioden hos Hias er ferdig allerede. Jeg har trivdes godt her, og kommer gjerne tilbake ved en senere anledning. Det blir spennende å se hvilke utfordringer jeg får hos Sirkula, sier Kristoffer.  -Jeg har lært veldig mye om VA-bransjen og hvilke utfordringer som finnes her, men også hvilke muligheter som finnes i avløpet i form av ressurser. Det blir spennende å se hvordan struvitt-prosjektet utvikler seg i fremtiden, men jeg tror definitivt at det finnes flere gode markeder for struvitt og ser veldig positivt på å få distribuert struvitt ut fra renseanlegget, sier han.