HjemNyheterAktueltSprengningsarbeider på Tokstad
Hias legger om avløpstransporten

Sprengningsarbeider på Tokstad

Hias legger om avløpstransporten over Tokstadjordet i Ottestad. Mandag 23. mai starter arbeidet med sprengning av vann- og avløpsgrøft. I forkant av hver salve vil det bli sendt ut sms-varsling til naboer. Hias beklager de ulempene som arbeidet medfører.

Bane NOR skal bygge ny trase for dobbeltsporet jernbanelinje gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord. Den nye jernbanelinja vil avskjære Hias’ eksisterende avløpsledning på Tokstadjordet i Ottestad. 

Les mer om prosjektet her.