HjemNyheterAktueltSprengningsarbeider på Tokstadjordet

Sprengningsarbeider på Tokstadjordet

I forbindelse med omleggingen av Hias’ avløpsledning over Tokstadjordet vil det bli utført sprengningsarbeider, med oppstart denne uka (uke 8).

Entreprenøren skal sprenge ut byggegropa. Det vil bli utført sprengning frem til påske. I forkant av hver salve vil det bli sendt ut sms-varsling til naboer.

Les mer om prosjektet her.