HjemNyheterAktueltKristoffer kartlegger verdikjedene til struvitt
Trainee i Hias

Kristoffer kartlegger verdikjedene til struvitt

Kristoffer Grøv begynte som trainee i Hias i september 2019, og er godt i gang med å kartlegge markedsmulighetene for ressurser i avløpet. Han deltar i Trainee Innlandets traineeordning, og skal være hos oss i åtte måneder.

-Hva er verdikjedene til struvitt? Kristoffer kartlegger seks ulike retninger:

  • Gjødsel i økologisk jordbruk.
  • Grøntareal med stor bruksslitasje.
  • Luksusgjødsel i privatmarkedet.
  • Erstatning for kunstgjødsel hos kommuneentreprenører.
  • Gjødsel til ferdigplenprodusenter.
  • Salg til allerede eksisterende aktører.

Så langt har han konsentrert seg om to-tre av retningene.

 

Gårdsbesøk

Sammen med Sondre Eikås har han besøkt gårder i Stange som driver både økologisk produksjon og konvensjonell drift. -Gjennom en kontakt i Norsk Landbruksrådgivning fikk vi kontaktinformasjon til noen gårdbrukere i området, og vi har besøkt bønder som driver ulik økologisk produksjon; korn, gris og melkeku. Vi har snakket med dem om hvordan de kan bruke struvitt, om spredemetoder, pris og så videre, sier Kristoffer.

Han forteller at de er blitt godt tatt imot av bøndene. Alle har vært svært interessert i produktet. På fryserommet på Hias står det nå husdyrgjødsel fra ku og gris. -Vi skal teste hvordan struvitt synker i gjødsla, sier han.


Struvitt som gjødsel i økologisk landbruk er imidlertid lagt litt til side, da EU-kommisjonen må godkjenne struvitt som økologisk gjødsel før det kan slippes ut på markedet. En godkjenning vil ikke være på plass før 1.1.2021. En rapport levert av et ekspertpanel anbefaler bruk av struvitt i økologisk jordbruk, så sjansen for at det blir godkjent er til stede. 

 

Rapport med anbefalinger

Kristoffer skal skrive en rapport med anbefalinger; pris, tidspunkt for lansering, miljømerking, hvordan spre struvitt osv.

-Så langt har jeg lært veldig mye. Samtidig får jeg brukt mye av det jeg kan fra før. Det er morsomt å være på farten og lære nye ting, sier han.


Prosjektet er forankret i Hias’ strategiske mål: å levere bærekraftige VA-løsninger, øke inntekter fra ressurser i avløpet og utvikle, selge og markedsføre lønnsomme produkter. I forbindelse med struvittprosjektet er flere av FNs bærekraftmål relevante: 2: Utrydde sult, 9: Innovasjon og infrastruktur, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 13: Stoppe klimaforandringene og 14: Liv under vann.

 

Trainee Innlandet

Traineeløpet i Trainee Innlandet består av inntil tre moduler. Etter at han er ferdig med modulen hos Hias, skal Kristoffer videre til Sirkula og Gjermundshaug Gruppen. 

 

Struvitt

Struvitt er et krystallisert mineral som består av magnesium, nitrogen, fosfat og ammonium. Det er tungt løselig, og vil ikke vaskes ut av jorda ved et regnskyll, men være tilgjengelig for plantene når de får behov for fosfor. Det finnes ulike måter å fremstille struvitt på. Hos Hias skal det fremstilles gjennom Hiasprosessen.