HjemNyheterAktueltUsikker is i Åkersvika
Hias advarer folk mot å gå på isen

Usikker is i Åkersvika

Hias advarer folk mot å gå på isen i Åkersvika. Isen er utrygg i området hvor Hias driver gravearbeid. Isen vil være usikker i dette området resten av vinteren.

Hias driver med gravearbeid i Åkersvika i forbindelse med legging av ny hovedvannledning mellom Midtstranda og Bekkelaget. Dette er forberedende arbeider i forbindelse med at Hias skal bygge nytt vannbehandlingsanlegg.

Fakta om drikkevann fra Hias

  • Vannleveranse: ca. 56 000 personer
  • Vannproduksjon: ca. 6 mill. m3 pr år
  • pH: ca. 7,5 - 8
  • Hardhetsgrad Hias VBA Sandvika: 3 °dH
  • Hardhetsgrad Hias VBA Vestbygda: 1 °dH