HjemNyheterAktueltVannleveranse fra nytt anlegg

Vannleveranse fra nytt anlegg

Vårt nye vannbehandlingsanlegg, Hias VBA Sandvika, er nå i drift. Abonnenter i Hamar, Furnes og Løten med kommunal vannforsyning får vann fra dette anlegget. De kan oppleve en annen vannkvalitet enn de er vant til. Dette er helt normalt.

Hias har jobbet i 10 år med planlegging og bygging av nytt vannbehandlingsanlegg. Det nye anlegget har utvidet rensing, slik at Hias nå har en vannforsyning som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk sikkerhet. Blant annet klimaendringer påvirker råvannskvaliteten i Mjøsa. Hias VBA Sandvika er dimensjonert for å håndtere større fremtidige variasjoner i råvannskvaliteten.

Rundt 56 000 personer har vannforsyning fra Hias. Innbyggere i Stange og deler av Løten vil fortsatt få vann fra Hias VBA Vestbygda. De to vannbehandlingsanleggene er nå reserveforsyning for hverandre, og har kapasitet til dekke vannbehovet ved utfall ved et av anleggene.