HjemNyheterAktueltVarsling til sårbare abonnenter

Varsling til sårbare abonnenter

Våre eierkommuner, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, bruker et befolkningsvarslingssystem som varsler via SMS, e-post og talemeldinger til fasttelefon. Ved hygienisk utrygt drikkevann eller ved trykkløst vannledningsnett vil det bli sendt ut en anbefaling om å at vannet i det aktuelle området skal kokes. Dette gjøres for å forhindre sykdom.

Noen abonnenter er sårbare for nedsatt vannkvalitet, for eksempel barnehager, skoler og alders- og sykehjem. For å nå frem til disse, er kommunene avhengige av at de er registrert i tilleggsregisteret. Registeret knytter en adresse (med sårbare abonnenter) til et telefonnummer og/eller en e-postadresse. Kommunale enheter og private virksomheter som regnes som sårbare abonnenter har selv et ansvar for å registrere virksomhet og telefonnummer i tilleggsregisteret. Det er svært viktig at nummeret er tilknyttet aktivt personell ved virksomheten, slik at  de snarest får varslet sine sårbare abonnenter.

 

Tilleggsregister:

Tilleggsregister kan benyttes dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se: varslemeg.no

 

Privatpersoner:

Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epost-adresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. Oppdatering utføres her: https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon  

 

Bedrifter:

Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se: https://varslemeg.no/

Denne informasjonen ligger også på kommunenes hjemmesider.