HjemNyheterAktueltVerdens toalettdag

Verdens toalettdag

I Norge har vi gode toalettforhold, og avløpsvannet blir renset før det slippes ut i naturen. Men dessverre er det en del som mangler dovett. Mange bruker fortsatt toalettet som avfallsbøtte, og de fleste er nok ikke klar over konsekvensene. Det er kun tre ting som skal i toalettet: Bæsj, tiss og toalettpapir!

Tradisjonen tro markeres Verdens toalettdag 19. november. FN har utpekt denne dagen til å sette søkelys på behovet for tilfredsstillende toalettforhold for alle. Verdens toalettdag er en del av FNs bærekraftmål nr. 6 – Rent vann og gode sanitærforhold. 


I Norge er vi bedre stilt enn de fleste, men vi har fortsatt en jobb å gjøre i forhold til vår bevissthet rundt dovett.

 

Når toalettet brukes som avfallsbøtte, fører dette til tette avløpsledninger, oversvømmelser, stopp i pumpestasjoner, økte rotteplager og forurensning av naturen.