Han begynte som lærling i Hias i august 2021, mens Jonas Skår har vært lærling i selskapet siden august 2022. Begge har gått VG1 Teknologi- og industrifag og VG2 Industriteknologi. Abdinoor har gått kryssløp, og er lærling i kjemiprosess og laboratoriefag. Jonas  industrimekanikerlærling.

 -Jeg trivdes veldig godt da jeg hadde yrkesfaglig fordypning i Hias. Arbeidsmiljøet er godt og arbeidsoppgavene er interessante. Derfor søkte jeg læreplass her. Etter å ha vært lærling i halvannet år har jeg lært mye. Nå jobber jeg selvstendig, sier Abdinoor. I sommerferien i fjor hadde han ansvaret for en av avdelingene ved Hias avløpsrenseanlegg i forbindelse med sommerferieavviklingen. Han er godt fornøyd med den oppfølgingen han får; det er alltid noen å spørre dersom han lurer på noe.

 -På VG2 hadde vi yrkesfaglig fordypning på flere ulike steder, slik at vi skulle finne ut hva vi ønsket å satse på. Jeg ble anbefalt å søke Hias, og her trivdes jeg veldig godt. Derfor søkte jeg læreplass her, sier Jonas. Han liker at arbeidsdagene er varierte, og han er godt fornøyd med den oppfølgingen har får.