HjemOm HiasFelles kommunedelplan
Hias IKS

Felles kommunedelplan

Felles kommunedelplan for vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange er et av flere styrende dokumenter for Hias.

Planen inneholder kommunenes mål og tiltak vedrørende kommunale og interkommunale vann- og avløpsanlegg for perioden 2014 - 2023. Du finner sammendraget her og fullstendig plan her.

De fire eierkommunene vedtok planen i 2015. Planen omfatter alle kommunale og interkommunale vann- og avløpsanlegg i kommunene.

Viktige tiltak er: