HjemOm HiasHias' historie
Det startet med Mjøsaksjonen

Hias' historie

Hias ble etablert som et regionalt avløpsselskap i forbindelse med Mjøsaksjonen i 1974.

Mjøsaksjonen ble startet som en gedigen redningsaksjon for å bedre vannkvaliteten og redde livet i Mjøsa.

Den røde tråden i selskapets historie har vært en politisk erkjennelse av at noen oppgaver løses bedre i samarbeid enn av hver kommune alene. Bak de valgene som er gjort ligger en ambisjon om å finne langsiktige løsninger som bygger opp under regional utvikling og en romslighet i forhold til at det som erbest for regionen også er bra for den enkelte deltaker i samarbeidet. 

Gro tok oppvasken

I utviklingen av Hias har både eierne og selskapet vært Et skritt foran (selskapets visjon) i forhold til aktuelle omstillingsbehov; med tjenestekvalitet, miljøstandard og effektiv ressursutnyttelse som klare føringer for de valgene som er tatt. 

Se Hias' tidslinje her.
Les mer om Hias' historie når det gjelder avløpshåndtering.

Les mer om Hias' historie når det gjelder vannforsyning.
Les mer om Hias' historie når det gjelder energigjenvinning.

Selskapet ble gitt ansvar for deler av vannforsyningen i 1986, og fikk samme år ansvaret for å etablere en ny, felles avfallsplass, som åpnet på Heggvin i 1988. Innsamlingsordningene for Hamar, Stange og Løten ble overlatt til Hias i 1990 og for Ringsaker i 2008.

Hias løser i dag kommunaltekniske oppgaver innen vann og avløp for eierne. Selskapet har ansvar for forvaltning, drift og utvikling av store fellesanlegg. 

Bildet til venstre:

Miljøvernminister Gro Harlem Brundtland sammen med Kåre K. Storsveen ved den offisielle åpningen av Hias avløpsrenseanlegg. Storsveen var styreformann i Hias og leder i byggekomiteen. 

Visste du at...

  • ...det var Gro Harlem Brundtland som fikk satt fart i Mjøsaksjonen gjennom sin rolle som Miljøvernminister. Ordtaket som ble laget om hennes handlingskraft var: "Hun kom, hun så, hun handlet!"
  • ...Mjøsaksjonen kostet rundt 1,4 milliarder kroner på 70- 80-tallet.