HjemOm HiasHias' historieHias' historie - avløp
Historien om Hias

Avløp

Hias ble etablert av kommunene Ringsaker, Hamar, Vang, Stange og Løten i 1974.

Formålet var å løse felles utfordringer med transport og rensing av avløp knyttet til gjennomføring av Mjøsaksjonen. 

Avløpsanlegget i Sandvika ble bygget med god kapasitet, og i 1988 ble det besluttet å knytte Brumunddal til anlegget med en sjøledning som del av fellesanlegget for å utnytte kapasiteten bedre. Ledning fra Brumunddal til Tjuvholmen ble bygget av Ringsaker kommune, men Hias overtok deretter ansvaret for byggelånet med fradrag for innvilget støtte fra staten. Hias overtok også ansvaret for drift og forvaltning av det tidligere renseanlegget i Brumunddal, som ble bygget om til pumpestasjon. 

I 1995 ble det, etter flere års utvikling i samarbeid med selskapet cambi AS, tatt i bruk en avansert metode for hygienisering og behandling av avløpsslam som senere har fått stor utberedelse internasjonalt. Metoden innebærer at slammet varmes opp til 160 grader, før det går til utråtning med gassproduksjon. Resultatet blir et produkt som klassifiseres som jordforbedring, og kan spres på alle typer grønne vekster samme år som det høstes.

Hele avløpsrenseanlegget blir nå oppgradert. Som grunnlag for valg av prosesser, utstyr og metoder gjennomføres omfattende forsøksarbeid. Målet er at anlegget skal få økt kapasitet samtidig som det kjemiske trinnet erstattes av bilogiske metoder, og gir grunnlag for gjenvinning av fosfor i ren form. 

Hias har sterk kompetanse på alle nivå innen avløpsrensing, og bidrar til opplæring av driftspersonell for kommuner over hele landet gjennom avtale med Norsk Vann.