HjemOm HiasHias' historieHias' historie - energi
Historien om Hias

Energi

Avløpsrensing gir grunnlag for energigjenvinning, og Hias har gjennom historien hatt et klart fokus på dette ved utviklingen av avløpsrenseanlegget.

Hias' avløpsrenseanlegg var det første i Norden til å benytte varmepumper for oppvarming da denne ble installert i 1988. Da den ble skiftet ut i 2011, var den også den eldste som var i drift. I tillegg til å dekke oppvarmingsbehovet for selve anlegget, selger Hias energi til oppvarming av kunstgressbanen i Sandvika til Ottestad idrettslag. 

Cambianlegget for slambehandling omfatter utråtning, og metan fra denne gassen har vært brukt for produksjon av strøm via en gassmotor. Denne er nå faset ut og erstattet med et anlegg for småskala oppgradering av metan til drivstoff som selges til AGA. 

Energiproduksjon

Det går med mye energi til å drifte alle tekniske installasjoner i renseanlegget, spesielt biologisk rensetrinn og slambehandling. Renseanlegg krever store bygningsmasser, og dermed går mye energi med til oppvarming og lys. Ved Hias' avløpsrenseanlegg er det derfor lagt stor vekt på energiutnyttelse. Anlegget er ikke bare en stor forbruker, men også en stor produsent, av energi.

 

Gassproduksjon
Et resultat av den avanserte slambehandlingen er at det produseres mye gass. I utråtningsprosessen omdanner bakterier organisk materiale i slammet til metangass. Rundt 30 prosent av gassen brukes til produksjon av vanndamp til slambehandlingen. Resten sendes til en gassmotor som produserer strøm. Strømmen brukes til drift av renseanlegget, og utgjør rundt en tredel av renseanleggets totale behov for strøm. Det vil si et forbruk tilsvarende strømforbruket i 100 - 150 eneboliger.

 

Varmegjenvinning
Avløpsvannet som kommer inn på renseanlegget er rikt på energi i form av varme. Ved hjelp av varmepumpe som fungerer som "omvendt" kjøleskap blir varmen i renset avløpsvann utnyttet til oppvarming av renseanlegget. Varmen som gjenvinnes med varmepumper dekker renseanleggets behov for oppvarming, og tilsvarer energiforbruket til rundt 200 eneboliger.