Mjøsa var nær sin "undergang"

Mjøsaksjonen

På 1960- og 1970-tallet ble Mjøsa veldig forurenset, og vannkvaliteten var svært dårlig. En gedigen redningsaksjon; Mjøsaksjonen, ble startet for å bedre vannkvaliteten og redde livet i innsjøen.

For kun 35 - 40 år siden gikk nesten alt avløpsvann fra toaletter urenset ut i Mjøsa og tilløpende vassdrag. Mjøsvannet var om sommeren helt grønt av alger og lite egnet som badevann. Det stinket av vannet. Drikkevann fra Mjøsa smakte direkte vondt, og mange renset vannet sitt hjemme via kullfiltre før de drakk det. Kokt og stekt mjøsfisk luktet og smakte vondt. 

Mjøsaksjonen startet i 1973, og ble avsluttet i 1982. En av de viktigste årsakene til at Mjøsa ble reddet, var utbyggingen av avløpsrenseanlegg. I tillegg ble det forbudt å bruke fosfatholdige vaskemidler, og det ble innført streng innskjerping rundt utslipp fra jordbruket og industrien. 

Mjøsaksjonen er det største miljøtiltaket i Innlandet noen gang.

Tiltakene har vært med på å holde vannkvaliteten brukbar. Mjøsa er allikevel ikke "friskmeldt". Både industrien, jordbruket og kommunene som eiere av ledningsnett og avløpsanlegg må være miljøbevisste og bidra til å redusere forurensende utslipp. Du som enkeltperson kan blant annet ved god do-skikk bidra til et bedre miljø. 

Avisoppslag om Mjøsaksjonen

Visste du at...

  • ...det var Gro Harlem Brundtland som fikk satt fart i Mjøsaksjonen gjennom sin rolle som Miljøvernminister. Ordtaket som ble laget om hennes handlingskraft var: "Hun kom, hun så, hun handlet!"
  • ...Mjøsaksjonen kostet rundt 1,4 milliarder kroner på 70- 80-tallet.