HjemOm HiasÅrsrapport 2018Årsberetning og årsregnskap 2018
Hias årsrapport 2018

Årsberetning og årsregnskap 2018

Hias IKS har sine inntekter fra rensing og vannproduksjon for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Hiaskonsernet omfattet i 2018 også Hias How2O, som leverer rådgivningstjenester, FoU-aktiviteter og kommersialisering av teknologi til andre kunder enn eierne. I mars 2019 overtok Hamar, Løten, Ringsaker og Stange eierskapet i selskapet.

Hiaskonsernet hadde i 2018 en omsetning på 116,7 millioner kroner og et regnskapsmessig underskudd på 12,4 millioner kroner. Egenkapitalprosenten er på 15 prosent.

Tilsvarende tall i 2017 var 111,3 millioner kroner i omsetning og et regnskapsmessig underskudd på 8,3 millioner kroner. 

 

Les årsberetning, revisors beretning og regnskap her:

Styrets årsberetning 2018

Revisors beretning 2018

Konsernregnskap for 2018

Nøkkeltall 2018

  • Omsetning: 116,7 millioner kroner
  • Total vannproduksjon: 6, 57 millioner m3
  • Tilført avløpsmengde til anlegget: 7,34 millioner m3
  • Antall ansatte: Ca. 63