Hias årsrapport 2018

God og stabil drift

2018 var et år preget av god og stabil drift. Både vann- og avløpstjenestene ble levert i henhold til lover og forskrifter og uten vesentlige avbrudd.

-I likhet med i foregående år, var det i 2018 i perioder urolig råvannskvalitet, som har ført til at vi har måttet øke klordosene ved Hamar vannbehandlingsanlegg, sier Mai Riise, vann- og avløpssjef i Hias. Hun understreker at dette ikke har betydd dårlig renvannskvalitet, men at abonnenter har opplevd perioder med klorsmak på vannet. -Det er bra at vi er i gang med å bygge nytt vannbehandlingsanlegg i regionen, sier hun.

Hias har i 2018 hatt fire brudd på drikkevannsledninger. I tre av tilfellene var årsaken at ledningen var i dårligere forfatning enn forventet. -Fornying av ledningsanlegg vil trolig påvirke selskapets økonomiplan i årene fremover, sier Riise.