Hias årsrapport 2018

Hias IKS

Hias IKS er et interkommunalt selskap, som er anleggseier og tjenesteleverandør på områdene vann og avløp for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Hias eier og drifter vannbehandlingsanleggene i Hamar og Stange i tillegg til avløpsrenseanlegget i Ottestad, ca. 70 kilometer overføringsledning, ti pumpestasjoner, seks høydebasseng og seks målestasjoner.

Hias har ca. 60 ansatte.

Visjon og verdier
Hias’ visjon: Et skritt foran.


Hias’ verdier:

  • Miljøbevisst
  • Pålitelig
  • Handlekraftig

Hias er inndelt i tre avdelinger:

  • Vann og avløp.
  • Plan og rådgivning.
  • Administrative fellestjenester.

Nøkkeltall 2018

  • Omsetning: 116,7 millioner kroner
  • Total vannproduksjon: 6, 57 millioner m3
  • Tilført avløpsmengde til anlegget: 7,34 millioner m3
  • Antall ansatte: Ca. 63