HjemOm HiasÅrsrapport 2018Miljø, klima og kvalitet
Hias årsrapport 2018

Miljø, klima og kvalitet

Hias har god oversikt og kontroll med konsekvensene av virksomhetens aktiviteter for klima og miljø. Kvaliteten på produkter og tjenester følges relativt detaljert og godt opp.

Hvert år gir Hias ut en Miljø-, klima- og kvalitetsrapport, som dokumenterer både hvilken påvirkning selskapets aktiviteter har på det ytre miljøet og kvaliteten på produkter og tjenester.


Det er ofte et energifokus i denne typen rapportering, men for vår type anlegg har forbruk av kjemikalier og gjenvinning av ressurser fra avløpet minst like stor betydning. Belastningen på avløpsrenseanlegget fra næringsmiddelindustrien er økende, noe som har medført økt forbruk av energi og kjemikalier i 2018. Dette er en ønsket utvikling som forventes å fortsette de nærmeste årene.


Hias mener fokuset på klimarapportering er viktig, og bidrar aktivt i arbeidet med å styrke kvaliteten på denne typen rapportering i vannbransjen.


Hias har siden 2013 avgitt klimaregnskap, som viser klimautslipp fordelt på eierkommunene. Målsetningen er at virksomheten skal være klimanøytral innen 2020. Klimaregnskapet for 2018 viser totalt klimagassutslipp på 5.856 tonn CO2 ekvivalenter, noe som er en reduksjon på 979 tonn fra 2017.

Les rapporten for 2018 her.