HjemOm HiasÅrsrapport 2018Styre, representantskap og ledelse
Hias årsrapport 2018

Styre, representantskap og ledelse

Hias er organisert med representantskap og styre. Eierrollen i Hias utøves gjennom et representantskap bestående av åtte medlemmer: To medlemmer fra hver eierkommune. Begge medlemmene er faste medlemmer av formannskapet i sin kommune.

Ved avstemming har hver kommunes stemme en vekt tilsvarende kommunens andel i selskapet. Et vedtak må ha tilslutning fra minst to kommuner for å være gyldig.

Representantskapet er valgt 28. januar 2016:

Hamar:
Katrine Aalstad (varaordfører).
Geir Byberg.

Løten:
Bente Elin Lilleøkseth.
Kjell Ingar Olsen.

Ringsaker:
Anita Ihle Steen.
Odd-Hermann Roel Børke (ordfører).

Stange:
Nils A. Røhne.
Aasa Gjestvang.


Styret i Hias
Styret i Hias består av sju medlemmer. Fem er eiervalgt og to er valgt blant de ansatte.

Styret 2018 - 2020:

 • Kjell Magne Brobakken, leder.
 • Kirsti Mengshoel, nestleder.
 • Jarle Kristian Tangen.
 • Arne Egil Stensåsen.
 • Marit Johnsrud.
 • Steinar Hagelund, ansattvalgt.
 • Marianne Le Févre, ansattvalgt.


Ledelsen i Hias

 • Morten Finborud, administrerende direktør.
 • Mai Riise, vann– og avløpssjef.
 • Jarle Ruud, plansjef.
 • Nina Stokke Tronsrud, administrasjonssjef.
 • Elisabeth K. Kirkeby, kvalitetssikringssjef.
 • Lise Busterud Nordal, kommunikasjonssjef. 

Organisasjonskart

Eierandeler i Hias

 • Hamar:      52 prosent.
 • Løten:          7 prosent.
 • Ringsaker: 20 prosent.
 • Stange:      21 prosent.