HjemOm HiasLektor 2
Lektor2

Fruktbart samarbeid mellom skole og arbeidsliv

-Vi opplever samarbeidet med Hias som svært fruktbart. Elevene får innblikk i fosforgjenvinning og arbeidet med biogass. I tillegg får de se renseprosessen med mekanisk, biologisk og kjemisk rensing. Og ikke minst får elevene innblikk i det lokale næringslivet og noen av mulighetene som åpner seg hvis man jobber med realfag, sier Kristine Waters, assisterende rektor ved Ajer ungdomsskole i Hamar.

Skolen er en Lektor2-skole. Det vil si at skolen samarbeider med arbeidslivet om undervisning i realfag. Lektor2 tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen.

Hias tilbyr Lektor2 til en skole i hver eierkommune. Utgangspunktet for samarbeidet er at skolen ser et behov for å styrke undervisningen i realfagene ved å trekke inn ekstern kompetanse og ekspertise fra arbeidslivet. Målet er å stimulere elevenes interesse for realfag og å gi dem økt forståelse for bruken av fagene i arbeidslivet.

-Vi valgte Hias fordi vi ønsket å samarbeide med en bedrift som driver med noe relevant innenfor realfag, sier hun.

 

Nyttig og nødvendig
-Hias ser nytten og nødvendigheten av å bidra inn i skolen med våre kompetanse og ekspertise som en del av vårt samfunnsmessige ansvar og å øke elevenes faglige interesse og dermed rekruttering til fagfeltet, sier Jarle Ruud, plansjef i Hias. Den enkelte skole og Hias utarbeider en detaljert handlingsplan i form av et undervisningsopplegg som involverer Hias' spesialkompetanse i forhold til konkrete kompetansemål i læreplanen. Opplegget skal være tilpasset elevenes alder og kunnskapsnivå.

Jarle Ruud

Plansjef

Jarle har ansvar og oppgaver innenfor følgende områder:

  • Organisering, ledelse og strategi.
  • Hovedplaner og utredninger.
  • Programstyring generelt.
  • Anskaffelsesregelverk.
  • Lovverk og forvaltning.

Jarle Ruud ble ansatt som leder for avdelingen Plan og prosjekt i Hias i desember 2016. Han er utdannet sivilingeniør, og har i tillegg en MBA i strategisk ledelse. Jarle har bakgrunn fra blant annet Petroleum Geo-Services (PGS) og MjøsPlan.

+47 900 10 024