HjemOm HiasMiljø-, klima- og og kvalitetsrapport
Hias IKS

Miljø- og kvalitetsrapport

Miljø- og kvalitetsrapporten for 2020 dokumenterer at Hias har god oversikt over virksomhetens konsekvenser for klima og miljø, samtidig som kvaliteten på produkter og tjenester følges opp relativt detaljert.

Klimarapportering er et fokusert område som samtidig er det er i en tidlig fase som styringsgrunnlag. De modellene som benyttes er i begrenset grad tilpasset vår type anlegg.

Det er ofte et energifokus i denne typen rapportering, men for vår type anlegg har forbruk av kjemikalier og gjenvinning av ressurser fra avløpet minst like stor betydning. Dette arbeides det med i flere nasjonale prosjekter. Administrerende direktør mener fokuset på klimarapportering er viktig, og Hias bidrar aktivt i arbeidet med å styrke kvaliteten på denne typen rapportering i vannbransjen.

Miljø-, klima- og kvalitetsrapporter:

Miljø-, klima- og kvalitetsrapport 2016

Miljø-, klima- og kvalitetsrapport 2017

Visjon og verdier

Hias' visjon:

  • Et skritt foran.

 

Hias' verdier:

  • Miljøbevisst.
  • Pålitelig.
  • Handlekraftig.