HjemOm HiasPostlister
Om Hias

Postlister

Hias legger ut elektronisk postjournal på hjemmesiden, i henhold til Offentleglova.

Formålet med Offentleglova er å legge til rette for at offentlige virksomheter skal være åpne og gjennomsiktige, og på den måten styrke:

  • Informasjons- og ytringsfriheten.
  • Den demokratiske deltakelsen.
  • Rettssikkerheten for den enkelte.
  • Tilliten til det offentlige.
  • Allmennhetens kontroll av det offentlige.

Loven skal også legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon.

 

Postlister  

Postjournal - uke 3_2023.pdf

Postjournal - uke 2_2023.pdf

Postjournal - uke 1_2023.pdf

Postjournal - uke 51 og 52_2022.pdf

Postjournal - uke 50_2022.pdf

Postjournal - uke 49_2022.pdf

Postjournal - uke 48_2022.pdf

Postjournal - uke 47_2022.pdf

Postjournal - uke 46_2022.pdf

Postjournal - uke 45_2022.pdf

Postjournal - uke 44_2022.pdf

Postjournal - uke 43_2022.pdf

Postjournal - uke 42_2022.pdf

Postjournal - uke 41_2022.pdf

Postjournal - uke 40_2022.pdf

 

 Postlister på vår hjemmeside

Hias legger ut elektronisk postjournal fra foregående uke hver mandag. Postlister fra de tre foregående månedene vil til enhver tid ligge ute på vår hjemmeside. Det må påregnes forsinkelser knyttet til ferieavvikling.

Postlisten gir en oversikt over brev sendt til eller fra Hias og interne notater. Dokumenttypene er beskrevet med koder:

  • I = innkommende post.
  • U = utgående post.
  • N = interne notater.

Opplysningene på den offentlige postlisten er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighet.

Innsyn i dokumenter kan bestilles på Hias' e-postadresse. Vi besvarer spørsmål om innsyn i dokumenter så raskt vi kan og som hovedregel innen fem virkedager.

Kontaktperson: Toril Nersveen, arkivansvarlig.

 

Lenker
Forskrifter hjemlet i Offentleglova
Offentleglova
Rettleiar til Offentleglova

Hias IKS

Besøksadresse:
Sandvikavegen 136, Ottestad.

Postadresse:
Hias IKS,
Postboks 4065,
2306 Hamar

E-post: post@hias.no

Telefon: 459 75 500

Org. nr: NO 947 293 265