HjemOm HiasPostlister
Om Hias

Postlister

Hias legger ut elektronisk postjournal på hjemmesiden, i henhold til Offentleglova.

Formålet med Offentleglova er å legge til rette for at offentlige virksomheter skal være åpne og gjennomsiktige, og på den måten styrke:

  • Informasjons- og ytringsfriheten.
  • Den demokratiske deltakelsen.
  • Rettssikkerheten for den enkelte.
  • Tilliten til det offentlige.
  • Allmennhetens kontroll av det offentlige.

Loven skal også legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon.

 

Postlister 

Postjournal - uke 46_2018.pdf

Postjournal - uke 45_2018.pdf

Postjournal - uke 44_2018.pdf

Postjournal - uke 43_2018.pdf

Postjournal - uke 42_2018.pdf

Postjournal - uke 41_2018.pdf

Postjournal - uke 40_2018.pdf

Postjournal - uke 39_2018.pdf

Postjournal - uke 38_2018.pdf

Postjournal - uke 37_2018.pdf

Postjournal - uke 36_2018.pdf

Postjournal - uke 35_2018.pdf

Postjournal - uke 34_2018.pdf

Postjournal - uke 33_2018.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postlister på vår hjemmeside
Hias legger ut elektronisk postjournal fra foregående uke hver mandag. Postlister fra de tre foregående månedene vil til enhver tid ligge ute på vår hjemmeside.

Postlisten gir en oversikt over brev sendt til eller fra Hias og interne notater. Dokumenttypene er beskrevet med koder:

  • I = innkommende post.
  • U = utgående post.
  • N = interne notater.

Opplysningene på den offentlige postlisten er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighet.

Innsyn i dokumenter kan bestilles på Hias' e-postadresse. Vi besvarer spørsmål om innsyn i dokumenter så raskt vi kan og som hovedregel innen fem virkedager.

Kontaktperson: Toril Nersveen, arkivansvarlig.

 

Lenker
Forskrifter hjemlet i Offentleglova
Offentleglova
Rettleiar til OffentleglovaPostjournal - uke 45_2018.pdf

Hias IKS

Besøksadresse:
Sandvikavegen 136, Ottestad.

Postadresse:
Hias IKS,
Postboks 4065,
2306 Hamar

E-post: post@hias.no

Telefon: 459 75 500

Org. nr: NO 947 293 265

Åpningstid: 08.00 - 15.00 (telefon)