HjemOm HiasPostlister
Om Hias

Postlister

Hias legger ut elektronisk postjournal på hjemmesiden, i henhold til Offentleglova.

Formålet med Offentleglova er å legge til rette for at offentlige virksomheter skal være åpne og gjennomsiktige, og på den måten styrke:

  • Informasjons- og ytringsfriheten.
  • Den demokratiske deltakelsen.
  • Rettssikkerheten for den enkelte.
  • Tilliten til det offentlige.
  • Allmennhetens kontroll av det offentlige.

Loven skal også legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon.

 

Postlister  

Postjournal - uke 11_2019.pdf

Postjournal - uke 10_2019.pdf

Postjournal - uke 9_2019.pdf

Postjournal - uke 8_2019.pdf

Postjournal - uke 7_2019.pdf

Postjournal - uke 6_2019.pdf

Postjournal - uke 5_2019.pdf

Postjournal - uke 4_2019.pdf

Postjournal - uke 3_2019.pdf

Postjournal - uke 2_2019.pdf

Postjournal - uke 1_2019.pdf

Postjournal - uke 51 og 52_2018.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postlister på vår hjemmeside
Hias legger ut elektronisk postjournal fra foregående uke hver mandag. Postlister fra de tre foregående månedene vil til enhver tid ligge ute på vår hjemmeside.

Postlisten gir en oversikt over brev sendt til eller fra Hias og interne notater. Dokumenttypene er beskrevet med koder:

  • I = innkommende post.
  • U = utgående post.
  • N = interne notater.

Opplysningene på den offentlige postlisten er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighet.

Innsyn i dokumenter kan bestilles på Hias' e-postadresse. Vi besvarer spørsmål om innsyn i dokumenter så raskt vi kan og som hovedregel innen fem virkedager.

Kontaktperson: Toril Nersveen, arkivansvarlig.

 

Lenker
Forskrifter hjemlet i Offentleglova
Offentleglova
Rettleiar til OffentleglovaPostjournal - uke 45_2018.pdf

Hias IKS

Besøksadresse:
Sandvikavegen 136, Ottestad.

Postadresse:
Hias IKS,
Postboks 4065,
2306 Hamar

E-post: post@hias.no

Telefon: 459 75 500

Org. nr: NO 947 293 265