ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. En ISO-sertifisering er et bevis på at virksomheten oppfyller standardenes krav og dokumenterer at virksomheten driver med kontinuerlig forbedringsarbeid.

En ISO-sertifisering er et kvalitetsstempel som baseres på en ekstern bedømming og godkjenning fra et godkjent sertifiseringsorgan. Det er Norske Veritas som gjennomførte sertifiseringsprosessen i Hias.