HjemOm HiasStyre og representantskap
Hias IKS

Ledelse, styre og representantskap

Hias er organisert med representantskap og styre.

Representantskapet
Eierrollen i Hias utøves gjennom et representantskap bestående av åtte medlemmer: To medlemmer fra hver eierkommune. Begge medlemmene er faste medlemmer av formannskapet i sin kommune.

Ved avstemming har hver kommunes stemme en vekt tilsvarende kommunens andel i selskapet. Et vedtak må ha tilslutning fra minst to kommuner for å være gyldig.

Representantskapet er valgt for perioden 2019 - 2023:

 • Hamar:
  Einar Busterud.
  Aud M. Riseng.
 • Løten:
  Marte Larsen Tønseth.
  Jon Lurås, varaordfører.
 • Ringsaker:
  Anita Ihle Steen.
  Odd-Amund Lundberg.
 • Stange:
  Bjarne Højsgaard Christiansen.
  Aasa Gjestvang, ordfører.


Styret
Styret i Hias består av sju medlemmer. Fem er eiervalgt og to er valgt blant de ansatte.

Styret er valgt 21. april 2022:

 • Kjell Magne Brobakken, leder.
 • Kirsti Mengshoel, nestleder.
 • Jarle Kristian Tangen.
 • Frøydis Sund.
 • Nina Utkilen.
 • Steinar Hagelund, ansattvalgt.
 • Marianne Le Févre, ansattvalgt.

 Her finner du styre- og representantskapssaker.

Ledelsen i Hias

Eierandeler i Hias

 • Hamar:      52 prosent.
 • Løten:          7 prosent.
 • Ringsaker: 20 prosent.
 • Stange:      21 prosent.

Morten Finborud

Administrerende direktør
Daglig leder i Hias IKS

Viktigste oppgaver:

 • Strategisk og operativ ledelse.
 • Kommunikasjon og omdømme.
 • Samfunnsansvar og oppfølging av ledere.
 • Innovasjon og utvikling.

Morten er utdannet sivilingeniør ved NTH (nå NTNU) i Trondheim i 1982. Han har erfaring fra IBM, NIT, Cap Gemini og Helse Sør-Øst. Morten har også vært lokalpolitiker og hatt diverse styreverv innen idrett og i vannbransjen.

+47 918 84 773