HjemOm HiasVann og avløp
Hias IKS

Vann og avløp

Drift er den avdelingen i Hias som sørger for vannbehandling og avløpsrensing.

Hias Vann og avløp spiller en viktig rolle i naturens kretsløp. Alt vann som Hias behandler og distribuerer til kommunene og deres nett hentes fra Mjøsa. Samtidig blir alt renset avløpsvann tilbakeført til Mjøsa. I Hias er derfor kvalitetssikring av anlegg og prosesser svært høyt prioritert. Vi tar på alvor vår oppgave med å sikre at innbyggerne får trygt og godt drikkevann, og at Mjøsa vernes mot avløpsforurensning.

Vann er kilden til alt liv, men rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært mange dyktige medarbeidere bak. Vi gjør regnvann til drikkevann. Vi renser, resirkulerer og skaper fornybar energi. Dette er ikke bare teknologi på sitt beste - det er teknologi på sitt viktigste.

 

Vannforsyning
Hias' vannforsyning består av to vannbehandlingsanlegg. Hvert år produserer Hias seks milliarder liter vann. Les mer her. Se også vår brosjyre om vann.

 

Renseanlegget
Hias eier og drifter renseanlegget i Ottestad med tilhørende overføringsledninger, pumpestasjoner og målestasjoner. Les mer her. Se også vår brosjyre om avløp.

Vakttelefon

Hvis det oppstår nødsituasjoner som gjelder vann og avløp, skal du kontakte din egen kommune. De fire kommunene på Hedmarken har egne vakttelefonnummer, se kommunenes nettsider:

Hvis det er en nødsituasjon som kun gjelder Hias' anlegg:
Ring vakttelefonen, 911 97 510.