HjemOm HiasVann og avløpÅrssirkulasjonene i i Mjøsa
Vann og avløp

Årssirkulasjonene i Mjøsa

Hvert år foregår en naturlig sirkulasjon - eller omrøring - av vannmassene i Mjøsa. Sirkulasjonen skjer to ganger i året; tidlig på vinteren og om våren.

Dette naturfenomenet skjer når vannets temperatur er på ca. 4 grader både i de øvre og de dypereliggende vannmasser. Dette er noe som skjer i de fleste innsjøer, og vannet fra dypet bytter da plass med vannet på toppen. Dette kalles fullsirkulasjon. 

Når store vannmasser sirkulerer kan kvaliteten på vannet bli dårligere. Det kan føre til at kranvannet i en kort periode (noen få dager) har noe mer farge og partikkelinnhold enn vanlig, men det er ingen fare for kvaliteten.

I de periodene Mjøsa er i sirkulajonsfaser følger Hias ekstra nøye med på kvaliteten på vannet. Dersom det er behov, iverksettes nødvendige tiltak for å sikre at vannet ikke er farlig å drikke. I noen tilfeller må klordosene økes, og noen opplever at vannet får en liten bismak. De aller fleste merker ingen ting, og det er heller ikke farlig.

Les om årstidene i en innsjø.

Vannstanden i Mjøsa

Du kan sjekke vannstanden i Mjøsa på Glommen og Laagens Brukseierforenings side.

Her kan du se vannstanden over flere dager for Mjøsa ved Hamar.

Hamar vannmerke ble etablert i 1908 ved Hamar brygge. Det ble flyttet til Hamar vannverk i 1966. Vannmerkets nullpunkt ligger 117,69 moh (NN 1954). Alle vannstandene refererer til dette vannmerket i Mjøsa. Under flommen i 1995 var høyeste vannstand 7,94 meter.

Hardhet på Mjøsvannet

En kan trygt si at drikkevannet som kommer fra Mjøsa er bløtt. I hvertfall når en snakker om hardhet.

Når det er mye kalsium og magnesium i vannet, sier vi at det er hardt. Såpe skummer dårlig i slik vann, og det kan bli kalkavleiringer i maskiner og utstyr som vannet går gjennom.

For at oppvaskmaskiner skal vaske best mulig, bør en justere dosering av såpe etter hardheten på vannet. Hardt vann trenger mer såpe enn bløtt vann.
På Hedmarken har vi mye kalkgrunn. De som bruker grunnvann har derfor ofte hardt vann.Vannet fra Mjøsa, derimot, er bløtt.

 

Hardhetsgrad på vannet fra Hias:

  • Hamar vannbehandlingsanlegg: 2 ºdH
  • Stange vannbehandlingsanlegg: 1 ºdH