Hias renser avløp fra 65 000 personer

Avløp

Hias eier og drifter avløpsrenseanlegget i Ottestad med tilhørende overføringsledning, pumpestasjoner og målestasjoner. Eierkommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten har selv ansvar for å samle opp avløpet fra sine innbyggere.

Hias har ansvar for hovedtilførselen til avløpsrenseanlegget med målestasjoner og pumpestasjoner. Avløpsmengden fra hver kommune måles når den går inn på Hias' nett. 

Til renseanlegget i Ottestad føres avløpet fra ca. 65 000 personer i tillegg til avløp fra industri og næringsvirksomhet. Mye av avløpet som kommer fra næringsmiddelindustrien medfører stor tilførsel av organisk materiale. Industrivirksomheten er sesongbetont, og gjør at renseanlegget til tider har svært stor belastning. 

 

Avløpsrensing
Avløpsrensingen foregår ved renseanlegget i Ottestad, som ble satt i drift i 1977. Renseanlegget ligger like ved Mjøskanten. 

Industri- og næringsvirksomheten i området har i de senere år økt. Mye av avløpsvannet som kommer fra næringsmiddelindustrien medfører stor tilførsel av organisk materiale. At industrivirksomheten for en stor del er sesonbetont, gjør at renseanlegget til tider har svært stor belastning.

 

Renseprosessen
Selve renseprosessen ved anlegget skjer i to hovedtrinn:

Hvert behandlingstrinn skiller ut slam. Slammet gjennomgår en egen behandling som ender ut i et sluttprodukt kalt biomasse. Se NKR-saken "Menneskeavføring er gull for jorda" her.

Les om hvordan vi jobber for å redusere vond lukt fra renseanlegget her.

 

Unngå tette rør
Her kan du lese om hvordan du unngår å få tette avløpsrør.

Overføringsnett avløp

De enkelte kommunene; Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, har selv ansvaret for hovedtilførselen til avløpsrenseanlegget med målestasjoner og pumpestasjoner. 

Avløpsmengden fra hver kommune måles når det går inn på Hias' nett. Kommunene betaler for målt mengde avløpsvann. 

Overføringen av avløpsvann fra Brumunddal skjer via to 12 km lange sjøledninger. Fra områder som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett kjøres septik og avløp med tankbil til påslippspunkter på Hias' ledningsnett. Derifra føres det videre til avløpsrenseanlegget i Ottestad.