HjemOm HiasVann og avløpHias VBA Sandvika
Hias vannbehandling

Hias VBA Sandvika

Ved Hias VBA Sandvika går vannet gjennom fire prosesser for utvidet rensing av vannet.

Først tilsettes en jernkoagulant før vannet renses gjennom et tremediafilter (et filter med tre ulike filtermasser). Her renses vannet for bakterier, virus, parasitter og partikler. I filteret passerer vannet også et lag med marmor, som regulerer vannets surhetsgrad (PH), slik at det blir mindre korrosivt og dermed mer skånsomt mot rør og installasjoner.


Desinfeksjon

Desinfeksjon sørger for en ytterligere sikring av vannets hygieniske kvalitet. Dette skjer i to uavhengige prosesser forå drepe bakterier, virus og parasitter:

  • Vannet passerer i et kammer som blir belyst med ultrafiolette stråler (UV).
  • Tilsetting av små mengder klor.

 

Inntak Hias VBA Sandvika

  • Dyp: 250 meter
  • Lengde: 3000 meter
  • Diameter: 900 millimeter
  • Kapasitet: 470 liter/sekund

Hardhet på Mjøsvannet

En kan trygt si at drikkevannet som kommer fra Mjøsa er bløtt. I hvertfall når en snakker om hardhet.

Når det er mye kalsium og magnesium i vannet, sier vi at det er hardt. Såpe skummer dårlig i slik vann, og det kan bli kalkavleiringer i maskiner og utstyr som vannet går gjennom.

For at oppvaskmaskiner skal vaske best mulig, bør en justere dosering av såpe etter hardheten på vannet. Hardt vann trenger mer såpe enn bløtt vann.
På Hedmarken har vi mye kalkgrunn. De som bruker grunnvann har derfor ofte hardt vann.Vannet fra Mjøsa, derimot, er bløtt.

 

Hardhetsgrad på vannet fra Hias:

  • Hias VBA Sandvika: 3 ºdH
  • Hias VBA Vestbygda: 1 ºdH