Norges største innsjø

Mjøsa

Mjøsa er Norges største innsjø. Den er 117 kilometer lang, 14 kilometer på det bredeste, og ligger på grensa mellom Hedmark, Oppland og Akershus fylker.

Overflatearealet er 362 kvadratkilometer, og største dyp er målt til 453 meter. Mjøsa er drikkevannskilde for ca. 80 000 mennesker, og avløpsvann føres tilbake til innsjøen når det er ferdig renset.

 

Fra uren til ren
Fra naturens side er Mjøsa næringsfattig, men bytuvikling, industrialisering og moderne landbruk førte til at Mjøsa fra 1950-årene og frem til 1970-årene ble stadig mer forurenset. Som følge av loaklt og nasjonalt engasjement startet Mjøsaksjonen i 1973. Målet var å redusere forurensningen av innsjøen. Resultatet av aksjonen var at Mjøsa på 1990-tallet var like ren som på 1940-tallet. Etter dette har tilstanden i Mjøsa vært betegnet som akseptabel.

Les mer om årssirkulasjonene i Mjøsa og årstidene i en innsjø. Her kan du lese om overvåking av Mjøsa.

 

Hardhet på Mjøsvannet

En kan trygt si at drikkevannet som kommer fra Mjøsa er bløtt. I hvertfall når en snakker om hardhet.

Når det er mye kalsium og magnesium i vannet, sier vi at det er hardt. Såpe skummer dårlig i slik vann, og det kan bli kalkavleiringer i maskiner og utstyr som vannet går gjennom.

For at oppvaskmaskiner skal vaske best mulig, bør en justere dosering av såpe etter hardheten på vannet. Hardt vann trenger mer såpe enn bløtt vann.
På Hedmarken har vi mye kalkgrunn. De som bruker grunnvann har derfor ofte hardt vann.Vannet fra Mjøsa, derimot, er bløtt.

 

Hardhetsgrad på vannet fra Hias:

  • Hias VBA Sandvika: 3 ºdH
  • Hias VBA Vestbygda: 1 ºdH

Vannstanden i Mjøsa

Du kan sjekke vannstanden i Mjøsa på Glommen og Laagens Brukseierforenings side.

Her kan du se vannstanden over flere dager for Mjøsa ved Hamar.

Hamar vannmerke ble etablert i 1908 ved Hamar brygge. Det ble flyttet til Hamar vannverk i 1966. Vannmerkets nullpunkt ligger 117,69 moh (NN 1954). Alle vannstandene refererer til dette vannmerket i Mjøsa. Under flommen i 1995 var høyeste vannstand 7,94 meter.