Hias forsyner 56 000 mennesker med vann

Vannforsyning

Alt vann som leveres fra Hias til kommunene hentes fra Mjøsa.

Hias vannforsyning består av:

 • To vannbehandlingsanlegg, et i Sandvika og et i Vestbygda i Stange.
 • 50 km overføringsledning.
 • Seks høydebasseng.
 • Seks pumpestasjoner.

Hias' to vannbehandlingsanlegg forsyner til sammen ca. 56 000 mennesker med vann.

Hias er ansvarlig for drift og vedlikehold av 90 km med ledningsnett, 11 pumpestasjoner, seks høydebasseng og vannbehandlingsanleggene i Sandvika og Vestbygda Stange.

Hias leverer vann til de fire eierkommunene. Fra ledningsnettet, som driftes av Hias, føres vannet videre over til kommunens nett. Det er kommunene som er innbyggernes vannleverandør, og ansvarlig for den delen av ledningsnettet.

 

Vannbehandling

Alt vann som Hias leverer hentes fra Mjøsa. Vannet selges til kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, som har ansvaret for å distribuere det videre til forbrukerne. Hias produserer ca. 6 000 000 000 (milliarder) liter vann per år.

Vannbehandling Mjøsa regnes som en sikker og god drikkevannskilde, og Hias er underlagt strenge bestemmelser til hygiene og vannkvalitet.

 

Råvannskvalitet

Råvann fra Mjøsa hentes på 180-250 meter dyp. Vannet gjennomgår en enkel behandling, som består av partikkelfjerning, korrosjonsforebygging og desinfeksjon gjennom klortilsetting og UV-bestråling. Kvaliteten på råvannet varierer noe gjennom året. Derfor planlegges et nytt vannbehandlingsanlegg med utvidet rensing for å sikre enda mer robust drikkevannsforsyning.

 

Forsyningssikkerhet og beredskap

Kontinuerlig forsyning av drikkevann av bra kvalitet er viktig. Begge våre drikkevannsanlegg er dimensjonert for å kunne betjene hele forsyningsområdet alene. Dette sikrer god beredskap i tilfelle driftsstans ved det ene anlegget.

 

Film om kokevarsel

Hvordan forholder du deg dersom du har mottatt kokevarsel fra kommunen? I denne filmen får du svar på dette. 

Sikker vannforsyning

Hias har iverksatt en rekke tiltak for å sikre kontinuerlig vannforsyning:

 • Kontinuerlig overvåking av vannet.
 • Laboratorieprøver av vannet på vannbehandlingsanlegg og distribusjonsnett.
 • Reservevann lagret i høydebasseng tilsvarende cirka et døgns normal forsyning.
 • Fordobling av nødvendig prosess- og pumpeutstyr.
 • Nødstrøm for nødvending prosess- og pumpeutstyr.
 • Systematisk forebyggende vedlikehold og rehabilitering av anlegg.
 • Oppdaterte beredskapsplaner og risikoanalyser.

Overvåking av Mjøsa

Siden den kritiske forurensningssituasjonen i Mjøsa på 1970-tallet og Mjøsaksjonen har innsjøen blitt overvåket med tanke på hvordan siutasjonen utvikler seg.


I dag er det Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver som har ansvaret for overvåkingen, som utføres av NIVA. Forbundet er en ideell forening som ble stiftet 31. mars 2003.

Eierandeler i Hias

 • Hamar:      52 prosent.
 • Løten:          7 prosent.
 • Ringsaker: 20 prosent.
 • Stange:      21 prosent.