HjemProsjekterProsjekter i HiasGjødselfabrikken/renseanlegget
Prosjekter i Hias

Gjødselfabrikken/renseanlegget

Rehabilitering, kapasitetsutvidelse og endring av prosesser for å ivareta ressursene i avløpet er fokus for programområdet Gjødselfabrikken/renseanlegget.

Programområdet omfatter de prosjektene som gjennomføres for oppgradering av avløpsrenseanlegget i Ottestad. Energioptimalisering er også en del av dette programområdet.

I de siste årene har det vært mye aktivitet rundt ny biologisk renseprosess ved Hias renseanlegg.

Energioptimalisering er tiltak for å bedre utnyttelsen av biogass i Hias og tiltak for å redusere Hias' forbruk av innkjøpt strøm på alle VA-anlegg.

 

Prosjekter:

Hias bygger om renseanlegget

Hans Emil Glestad

Programansvarlig

Hans Emil har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Programledelse for området Gjødselfabrikken/avløpsrenseanlegget.
  • Prosjektledelse, byggeledelse og annen deltakelse i investerings- og utviklingsprosjekter.
  • Utredninger innenfor sitt fagområde.
  • Bio-P og fosforgjenvinning.
  • Kjemi.

Hans Emil ble ansatt i Hias i 2014. Han er sivilingeniør i kjemi med masteroppgave innenfor fosforgjenvinning fra avløpsvann. Hans Emil er programansvarlig for investeringer ved Gjødselfabrikken/avløpsrenseanlegget.

+47 481 17 862