HjemProsjekterProsjekter i HiasGjødselfabrikken/renseanleggetNytt biologisk rensetrinn i full skala drift
Gjødselfabrikken

Nytt biologisk rensetrinn i full skala drift

Hias har verdens første biologiske fosforfjerningsprosess basert på biofilm i full skala drift.

-Dette er svaret på våre problemer ved renseanlegget. Vi startet arbeidet med å finne løsningen på at det biologiske rensetrinnet vårt var overbelastet. Ambisjonen er øke kapasiteten på anlegget med 50 prosent ved å bruke halvparten av rensebassengene vi hadde i starten, sier Morten Finborud, administrerende direktør i Hias. 

 

Plastbrikker
Renseprosessen baserer seg på bakterier som vokser på små plastbrikker. For å få frem de ønskede bakteriene på plastbrikkene, strømmer brikkene fra anaerob til aerob sone. 

 

Ulike soner
I renseabassenget er det etablert flere soner. I de første sonene sitter det omrørere, som holder kloakk og plastbrikker i sving. Kloakken og brikkene går videre til soner hvor det tilføres luft i bunnen av bassenget. -Dette gjør vi for å gi bakteriene luft når de skal ta opp fosfor. Etter den siste luftede sonen blir plastbrikkene løftet opp av bassenget ved hjelp av en brikkeflytter. Brikkeflytteren flytter rundt en kubikkmeter med brikker i minuttet.

 

Diskfilter
For å skille av slam - eller biofilm som faller av brikkene - har Hias installert diskfilter. Diskfilteret har en stor overflate, hvor vann blir skilt fra slam. Slammet går til slambehandling, mens vannet renner videre i prosessen. Etter det biologiske rensetrinnet blir vannet i dag renset kjemisk. Pilotforsøk har vist at vi oppnår renseresultatene for fosfor uten å bruke kjemikalier. Dermed er vannet som renner ut av diskfilteret ferdig renset, og kan renne ut i Mjøsa.

 

Ny standard for renseprosess
-Vi skal fjerne kjemikalier - og dermed ha skapt en helt ny standard for renseprosess. Dette kan gi grunnlag også for en kommersiell utnyttelse, og vi ser med spenning frem til å presentere løsningen for andre anlegg med kapasitets- og arealbegrensninger. Vi tror dette representerer en arealeffektiv og god løsnig, sier Finborud. 

 

Se film om Hias-prosessen her.