HjemProsjekterProsjekter i HiasGjødselfabrikken/renseanleggetNytt biologisk rensetrinn i full skala drift
Gjødselfabrikken

Hias-prosessen

Hias har patentert og installert en ny biologisk renseprosess: Hias-prosessen. Renseprosessen baserer seg på bakterier som vokser på små plastbrikker. For å få frem de bakteriene som er spesielt gode til å fjerne fosfor, strømmer brikkene sammen med avløpsvannet gjennom renseprosessen og utsettes for både anaerobe og aerobe forhold.

 Rensebassenget er delt inn i flere soner. I de første sonene sitter det omrørere som holder avløpsvann og plastbrikker med bakterier i bevegelse. I etterfølgende soner tilføres luft fra bunnen av bassenget, for å gi bakteriene oksygen slik at de kan ta opp fosfor. Fra den siste luftede sonen blir plastbrikkene med bakterier løftet opp av bassenget ved hjelp av et transportbånd, og flyttet tilbake til innløpet av bassenget, klare til å behandle mer avløpsvann.

For å skille av overskytende bakteriekultur (bioslam) som løsner fra brikkene, fra det rensede vannet, bruker Hias skivefilter. I skivefiltrene er det en filterduk med stor filteroverflate og fine porer, hvor renset avløpsvann blir skilt fra slam. Slammet går videre til en egen slambehandling, hvor fosforet som er fjernet fra avløpsvannet skal gjenvinnes. Vannet som renner ut av skivefiltrene er ferdig renset, og renner ut i Mjøsa.

Slik oppfyller vi rensekravene, og gjenvinner ressurser fra avløpet.

Se film om Hias-prosessen her.