Hias bygger for fremtiden

Brumunddalsprosjektet

Hias bygger det største sjøledningsanlegget i norsk VA-historie. Nye pumpestasjoner og nye avløpsledninger skal sikre avløpstransporten fra  Brumunddal til Hias i Ottestad.

-De nye pumpestasjonene bygges med tanke på fremtidig nærings- og befolkningsutvikling i Ringsaker kommune, sier prosjektleder Erik Bøhleng.

 

Innlandets største avløpspumpestasjon
Hias har bygd ny pumpestasjon i Brumunddal. Dette er Innlandets største avløpspumpestasjon. Den ble satt i drift 15. januar 2017. -Vi har satt inn pumper med kapasitet som skal holde i hvert fall til 2040. I tillegg er bygget dimensjonert slik at vi kan sette inn enda større pumper i fremtiden, dersom behovet skulle tilsi det, sier han.

Ringsaker kommune har bygd nye VA-ledninger og fire nye avløpspumpestasjoner i tilknytning til prosjektet. Brumunddal, Rudshøgda og Jessnes har nå fått nye og oppdaterte anlegg. Samtidig har Hias og Ringsaker kommune tilrettelagt for den kommende E6-utbyggingen og Arthur Buchardts prosjekt Mjøstårnet.

Se flimsnutt fra Brumunddal pumpestasjon her.

Fakta om Hias avløp

Hias avløp drifter følgende anlegg:

  • Avløpsrenseanlegget i Ottestad.
  • 70 km overføringsledning.
  • 10 pumpestasjoner.
  • 6 målestasjoner.

Brumunddalsprosjektet

Byggestart: 18. januar 2016.

Planlagt ferdigstillelse: Mai 2018.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 181 millioner kroner.

 

Hias bygger:

  • Ny avløpspumpestasjon på Nederkvern i Brumunddal. Denne ble igangkjørt 15. januar 2017.
  • Ny avløpspumpestasjon på Jessnes. Igangkjørt 3. oktober 2017.
  • Rehabilitering av Botsenden II avløpspumpestasjon. Dette arbeidet ble ferdigstilt i september 2016.
  • Totalt 28 km nye avløpsledninger på strekningen Botsenden i Brumunddal - Hias renseanlegg i Stange. 
  • Første del av ny vannledning fra planlagte Hias vannbehandlingsanlegg mot Hamar, totalt 635 meter.