Hias bygger for fremtiden

Brumunddalsprosjektet

Hias har bygd det største sjøledningsanlegget i norsk VA-historie. Nye pumpestasjoner og nye avløpsledninger sikrer avløpstransporten fra  Brumunddal til Hias i Ottestad.

-De nye pumpestasjonene er bygd med tanke på fremtidig nærings- og befolkningsutvikling i Ringsaker kommune, sier prosjektleder Erik Bøhleng.

 

Innlandets største avløpspumpestasjon
Hias har bygd ny pumpestasjon i Brumunddal. Dette er Innlandets største avløpspumpestasjon. Den ble satt i drift 15. januar 2017. -Vi har satt inn pumper med kapasitet som skal holde i hvert fall til 2040. I tillegg er bygget dimensjonert slik at vi kan sette inn enda større pumper i fremtiden, dersom behovet skulle tilsi det, sier han.

Ringsaker kommune har bygd nye VA-ledninger og fire nye avløpspumpestasjoner i tilknytning til prosjektet. Brumunddal, Rudshøgda og Jessnes har nå fått nye og oppdaterte anlegg. Samtidig har Hias og Ringsaker kommune tilrettelagt for den kommende E6-utbyggingen og Arthur Buchardts prosjekt Mjøstårnet.

Se flimsnutt fra Brumunddal pumpestasjon her.

Brumunddalsprosjektet

 • 18. januar 2016:
  Byggestart.
 • September 2016:
  Rehabilitering av Botsenden II avløpspumpestasjon i Brumunddal ferdigstilt.
 • Desember 2016:
  Byggestart Jessnes avløpspumpestasjon.
 • 15. januar 2017:
  Igangkjøring av Brumunddal avløpspumpestasjon.
 • Brumunddal pumpestasjon
 • 1. juni 2017:
  • 28 km nye avløpsledninger på strekningen Botsenden i Brumunddal - Hias renseanlegg i Ottestad ferdigstilt.
  • Første del av ny vannledning fra planlagte Hias vannbehandlingsanlegg mot Hamar, totalt 635 m, ferdigstilt.
 • 3. oktober 2017:
  Igangkjøring av Jessnes avløpspumpestasjon.
  Jessnes pumpestasjon
 • August 2018:
  Prosjektet var ferdigstilt.

Fakta om Hias avløp

Hias avløp drifter følgende anlegg:

 • Avløpsrenseanlegget i Ottestad.
 • 70 km overføringsledning.
 • 10 pumpestasjoner.
 • 6 målestasjoner.

Brumunddalsprosjektet

Byggestart: 18. januar 2016.

Ferdigstilt: August 2018.

Totalkostnad: 143,7 millioner kroner.

 

Hias har bygd:

 • Ny avløpspumpestasjon på Nederkvern i Brumunddal.
 • Ny avløpspumpestasjon på Jessnes.
 • Rehabilitering av Botsenden II avløpspumpestasjon.
 • Totalt 28 km nye avløpsledninger på strekningen Botsenden i Brumunddal - Hias renseanlegg i Stange. 
 • Første del av ny vannledning fra planlagte Hias vannbehandlingsanlegg mot Hamar, totalt 635 meter.